مطالب درسی دهم، یازدهم و هنرستانی‌ها متناسب با آزمون 7 آبان

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 7 آبان 1400 فراهم شود.
مطالب درسی دهم، یازدهم و هنرستانی‌ها متناسب با آزمون 7 آبان مطالب درسی هفتم، هشتم و نهمی‌ها متناسب با آزمون 7 آبان الکتریسیته ساکن-فیزیک2-درسنامه 7آبان-زهره آقامحمدی فصل زیبایی،‌آفرینش- فارسی هشتم- فاطمه صادقی فیزیک و اندازه گیری - فیزیک دهم - درسنامه - فرشته باقری

کاربردهای رایانه - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات مبحث کاربردهای رایانه از درس دانش فنی پایه رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه را که مرتبط با مباحث آزمون 7 آبان می باشد، مشاهده کنید.
کاربردهای رایانه - شبکه و نرم‌افزار- نکات درسی - سعید کمالو اجزای رایانه-شبکه و نرم‌افزار رایانه-نکات درسی - سعید کمالو گفتگو با رتبه 4 کشوری رشته تربیت بدنی کنکور هنرستان 1400 گفتگو با رتبه 2 کشوری رشته مکانیک خودرو کنکور هنرستان 1400 کلیات(2)- حسابداری-نکات درسی - سعید کمالو