رويان

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

توجه : برای شرکت در آزمون ها به صورت حضوری ، به ازای هر آزمون مبلغ 20 هزار تومان به شهریه فوق اضافه می شود
مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از پنج شنبه 10 فروردین تا تیر 1402
نور
دوازدهم 1,230,000 ریال 8 9,840,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 5 6,000,000 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 5 6,000,000 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 5 5,000,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 5 4,500,000 ریال قیمت کل
3/30/2023 4:30:44 AM