رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • امیرحسین میرزایی
  دوازدهم ریاضی
 • مهدی امیری خراسانی
  دوازدهم ریاضی
 • نگین راکی
  دوازدهم ریاضی
 • محمدعلی ربیعی
  دوازدهم ریاضی
 • محمدمهدی علیرمضانی
  دوازدهم انسانی
 • امیرعلی ترقی خواه
  دوازدهم ریاضی
 • شیما محققی
  دوازدهم ریاضی
 • فاطمه سادات حسینی
  دوازدهم تجربی
 • الهه نواب زاده
  دوازدهم انسانی
 • ابوالفضل پروانه
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • ترنم سادات نبه الهدایی
  هفتم
 • ترانه سادات نبه الهدایی
  هفتم
 • زهرا خسروی مشیزی
  نهم
 • یاسین طالبی پور
  یازدهم علوم انسانی
 • نیما نظری
  یازدهم ریاضی
 • یسنا سلطانی
  یازدهم ریاضی
 • آریا رضازاده
  دهم ریاضی
 • سید ابوالفضل حسینی
  نهم
 • سیدعلی سجادیان
  یازدهم ریاضی
 • حسام اسماعیلی پور
  یازدهم ریاضی

نمایندگی های کانون در شهر رفسنجان

رفسنجان 03434262520-03434259916-03434259917-03434267663

رفسنجان خيابان امام خميني كوچه36 دفتركانون فرهنگي آموزش قلم چي نمايندگي رفسنجان

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 13 خرداد تا تیر 1402
رفسنجان
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/3/2023 7:00:37 PM
Menu