بردسير

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مهدیه خسروی
  دوازدهم انسانی
 • محمد شهریاری
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه کریم زاده
  دوازدهم انسانی
 • محمد عرفان فخرآبادی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • فاطمه بارچی نژاد
  نهم
 • زهرا گرکانی نژاد
  یازدهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر بردسير

بردسير 09133409484-03433524457-03433529484-03433524453

بردسير- خيابان امام خميني كوچه ي گلستان 15

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
بردسير
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 5:33:18 AM
Menu