جهرم

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • زهرا کشکوئی
  دوازدهم علوم و معارف اسلامی
 • سحر غلام زاده
  هنر
 • امیر حسین کارگرفرد
  دوازدهم ریاضی
 • علی دهقانی
  دوازدهم تجربی
 • علیرضا اسماعیلی مزیدی
  دوازدهم تجربی
 • رضا صالحی فرد
  دوازدهم تجربی
 • عاطفه کامران
  دوازدهم تجربی
 • رضا قناعتیان
  دوازدهم تجربی
 • ریحانه اسماعیل پور جهرمی
  دوازدهم تجربی
 • شیما رنجبر
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • مریم صادقی
  نهم
 • فاطمه مقتدری فر
  دهم علوم و معارف اسلامی
 • امیر علی شفیعیان
  هفتم
 • آتنا نیکنام
  نهم
 • یسنا حائری نیا
  نهم
 • هدیه زهرا شریف جهرمی
  نهم
 • سارا رخساری
  هفتم
 • مهنیا سعادتیان
  هشتم
 • امیر علی رمضانلی
  نهم
 • مهرسا باقری حیدر آبادی
  دهم ریاضی
هنرستان
 • فریده خادمی
  دوازدهم تربیت بدنی

نمایندگی های کانون در شهر جهرم

جهرم 09372065424-09372065424-07154234534-07154234496

جهرم - ابتداي بلوار معلم - جنب بانك انصار - طبقه دوم

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 14 خرداد تا تیر 1402
جهرم
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/4/2023 4:50:59 AM
Menu