جغتاي

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • فاطمه شجیعی
  دوازدهم انسانی
 • فاطمه دستورانی
  دوازدهم انسانی
 • ابوالفضل رضازاده بلوری
  دوازدهم تجربی
 • نگین پدرام
  دوازدهم انسانی
 • مهدیار دستورانی
  دوازدهم تجربی
 • حسین عسکری
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • امیرحسین نصیرزاده
  یازدهم علوم انسانی
 • عاطفه اناوی
  دهم علوم انسانی
 • جواد بهفروز
  یازدهم علوم انسانی
 • ابوالفضل جبله
  یازدهم علوم انسانی
 • فاطمه جغتائی
  یازدهم تجربی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
سبزوار
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 2:28:57 AM
Menu