جغتاي

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرجغتاي 3

 • فرزانه جغتایی از شهر جغتاي- درس فيزيك
  رياضي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.هنگام مطالعه کتاب درسی برای درسریاضی (و فيزيك) ابتدا سراغ مثال‌ها و نمو نه سوال‌های کتاب رفته آنها را حل میکنم و بعد از آن از کتابهای كمك آموزشي برای یادگیری کامل استفاده میکنم. از کتابهای آبی کانونو از تست‌های استاندارد آن برای تثبیت مطالب استفاده میکنم. کتابهای سه‌سطی نیز کمک کننده‌ی خوبی برای یادگیری کامل است.
 • فرزانه جغتایی از شهر جغتاي- درس فيزيك
  رياضي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.هنگام مطالعه کتاب درسی برای درسریاضی (و فيزيك) ابتدا سراغ مثال‌ها و نمو نه سوال‌های کتاب رفته آنها را حل میکنم و بعد از آن از کتابهای كمك آموزشي برای یادگیری کامل استفاده میکنم. از کتابهای آبی کانونو از تست‌های استاندارد آن برای تثبیت مطالب استفاده میکنم. کتابهای سه‌سطی نیز کمک کننده‌ی خوبی برای یادگیری کامل است.
 • فرزانه جغتایی از شهر جغتاي- درس فيزيك
  رياضي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.هنگام مطالعه کتاب درسی برای درسریاضی (و فيزيك) ابتدا سراغ مثال‌ها و نمو نه سوال‌های کتاب رفته آنها را حل میکنم و بعد از آن از کتابهای كمك آموزشي برای یادگیری کامل استفاده میکنم. از کتابهای آبی کانونو از تست‌های استاندارد آن برای تثبیت مطالب استفاده میکنم. کتابهای سه‌سطی نیز کمک کننده‌ی خوبی برای یادگیری کامل است.
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 فروردین 1400

کنکوری ها
 • اسماعیل زمندی
  انسانی نظام جدید
متوسطه و دبیرستان
 • زهرا ابوچناری
  یازدهم علوم انسانی
 • تینا عطامهر
  یازدهم تجربی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جغتاي

امیرحسین جغتایی
زهره جغتایی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از یکشنبه 29 فروردین تا تیر 1400
سبزوار
دوازدهم 760,000 ریال 6 4,560,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
یازدهم 730,000 ریال 3 2,190,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
دهم 730,000 ریال 3 2,190,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
هفتم،هشتم،نهم 620,000 ریال 3 1,860,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه
چهارم،پنجم،ششم دبستان 550,000 ریال 3 1,650,000 ریال قیمت کل نحوه محاسبه شهریه