باخرز

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • یگانه جهان مهین
  منحصرا زبان
 • مهدی عزیزی
  دوازدهم انسانی
 • ابوالفضل حقایقی
  دوازدهم انسانی
 • شعیب شیخ احمدی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • ساره رودی
  یازدهم علوم انسانی
 • نرگس رودی
  یازدهم علوم انسانی

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از دوشنبه 8 خرداد تا تیر 1402
تربت جام
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
5/29/2023 1:57:50 AM
Menu