ماهان

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

توجه : برای شرکت در آزمون ها به صورت حضوری ، به ازای هر آزمون مبلغ 25 هزار تومان به شهریه فوق اضافه می شود
مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از شنبه 5 فروردین تا تیر 1402
کرمان
دوازدهم 1,300,000 ریال 9 11,700,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,260,000 ریال 6 7,560,000 ریال قیمت کل
دهم 1,260,000 ریال 6 7,560,000 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,070,000 ریال 6 6,420,000 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 960,000 ریال 6 5,760,000 ریال قیمت کل
3/25/2023 9:09:00 PM