بندرعباس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • مبینا خداکریمی
  منحصرا زبان
 • امیرحسین عبداللهی
  دوازدهم تجربی
 • کسرا عسکری رابری
  دوازدهم تجربی
 • امیررضا صادقی
  هنر
 • نادیا افسر
  دوازدهم ریاضی
 • علی چنگانیان
  دوازدهم تجربی
 • سروش صابری
  دوازدهم ریاضی
 • زهرا باخویش
  منحصرا زبان
 • زهرا کهوری
  دوازدهم ریاضی
 • محمد رضا حفیظی
  دوازدهم ریاضی
متوسطه و دبیرستان
 • مجتبی سلطانی
  دهم ریاضی
 • حسین عباس زاده
  یازدهم ریاضی
 • آریان حسین پور
  هشتم
 • حسین اسدی نژاد
  یازدهم ریاضی
 • فاطمه راهگان
  دهم ریاضی
 • صبا معصوم نیا سماکوش
  یازدهم تجربی
 • هستی حشمتی
  دهم تجربی
 • فاطمه تیموری
  یازدهم علوم انسانی
 • امیرعلی هاشمی پور
  دهم ریاضی
 • علیرضا سلیمانی پور
  دهم تجربی

نمایندگی های کانون در شهر بندرعباس

بندرعباس ۰۷۶۳۳۶۷۵۲۶۹-۰۷۶۳۳۶۷۵۲۶۷

بندرعباس گلشهر جنوبی نرسیده به پمپ بنزین بلال خیابان حر(داروخانه گلشهر) چهارراه شهید موسی زاده موسسه فکور راه دانش

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
بندرعباس
دوازدهم 1,230,000 ریال 3 3,690,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,200,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 1,000,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 900,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 3:48:42 AM
Menu