راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته کنکور 1401

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 1319 دانشگاه تهران بازدید: 1801 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران بازدید: 746 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران بازدید: 710 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران بازدید: 897 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بازدید: 821 دانشگاه هنر تهران بازدید: 1627 دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - ... بازدید: 724 دانشگاه نيشابور بازدید: 579 دانشگاه هنرشيراز بازدید: 830 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - شيراز بازدید: 554 دانشگاه شيراز بازدید: 688 دانشگاه كاشان بازدید: 575 دانشگاه هنر اصفهان بازدید: 883 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - نجف ... بازدید: 532 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - خوانسار بازدید: 510 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - اروميه بازدید: 503 دانشگاه هنر اسلامي تبريز بازدید: 633 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 649 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 615 فني و حرفه اي دختران کرمانشاه - كرما... بازدید: 495 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - گرگان بازدید: 503 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 560 دانشگاه يزد بازدید: 536 دانشگاه شهرکرد ( فارسان) بازدید: 487 دانشگاه سمنان بازدید: 526 دانشگاه دامغان بازدید: 509 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 520 دانشگاه زابل بازدید: 483 دانشگاه بجنورد بازدید: 502 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - كرج بازدید: 566
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید

2/6/2023 12:51:02 AM