راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران بازدید: 1582 دانشگاه تهران بازدید: 892 دانشگاه هنرشيراز بازدید: 586 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران بازدید: 569 دانشگاه هنر اصفهان بازدید: 546 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 522 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران بازدید: 435 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 430 دانشگاه شيراز بازدید: 414 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران بازدید: 407 دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - ... بازدید: 402 دانشگاه هنر اسلامي تبريز بازدید: 357 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 317 دانشگاه كاشان بازدید: 314 دانشگاه نيشابور بازدید: 314 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 312 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 311 دانشگاه يزد بازدید: 301 دانشگاه اروميه بازدید: 292 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان بازدید: 291 دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل ش... بازدید: 280 دانشگاه سمنان بازدید: 275 دانشگاه بجنورد بازدید: 271 دانشگاه شهرکرد ( فارسان) بازدید: 268 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - گرگان بازدید: 267 آموزشکده فني و حرفه اي پسران - كرج بازدید: 265 دانشگاه دامغان بازدید: 264 دانشگاه زنجان بازدید: 264 دانشگاه بيرجند بازدید: 261 آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج بازدید: 259
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید