راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران بازدید: 3578 دانشگاه تهران بازدید: 1650 دانشگاه هنر اصفهان بازدید: 895 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران بازدید: 825 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 776 دانشگاه هنرشيراز بازدید: 753 دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) بازدید: 651 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بازدید: 641 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران بازدید: 514 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران بازدید: 473 دانشگاه گيلان - رشت بازدید: 436 دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دك... بازدید: 429 دانشگاه هنر اسلامي تبريز بازدید: 349 دانشگاه نيشابور بازدید: 330 دانشگاه مازندران - بابلسر بازدید: 328 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران بازدید: 308 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 305 دانشگاه شيراز بازدید: 257 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 255 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد بازدید: 227 دانشگاه سمنان بازدید: 219 دانشگاه يزد بازدید: 195 دانشگاه گلستان - گرگان بازدید: 181 دانشگاه دامغان بازدید: 176 دانشگاه زابل بازدید: 165 دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل ش... بازدید: 163 دانشگاه شاهد - تهران بازدید: 162 دانشگاه كردستان - سنندج بازدید: 158 دانشگاه بجنورد بازدید: 155 دانشگاه اراک بازدید: 155 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان بازدید: 153
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید