جاجرم

سایر مطالب

گفت و گو با نفرات برتر شهر جاجرم

همه روش های مطالعه

تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهرجاجرم 1

  • یاسین سلیمانی از شهر جاجرم- درس تاريخ و جغرافي
    من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.در مرحله اول به طور کاملمتن کتاب درسی را می‌خوا نمو در مرحله بعد به حل تست از منابع و زدن تست آموزشی می‌پردازم.در هفته دوم از کتاب آبی تست زمان‌دار و آزمون محور حل می‌کنم میانگینتست برای هر ازمون 100 تست است.
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جاجرم

منصوره هنرور
الهام بابایی
سمیه رزارپور
الهام نوروزی
راضیه رهنما

نمایندگی های کانون در شهر جاجرم

جاجرم 05832277491-09902357197-09159834086-05832277687

جاجرم خيابان مصطفي خميني روبه رو مصطفي خميني 4

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

جاجرم
دوازدهم
دهم ، یازدهم
هفتم ، هشتم ، نهم
دبستان