تاكستان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 29 اردیبهشت 1402

کنکوری ها
 • غزال قربانی
  دوازدهم انسانی
 • زهره آقاجانی
  هنر
 • محمدنوید صادقی نژاد
  دوازدهم ریاضی
 • مهدیه علم بیگی
  دوازدهم انسانی
 • صادق خوئینی
  دوازدهم انسانی
 • مجتبی طاهرخانی
  دوازدهم تجربی
 • علی آبرومند
  دوازدهم ریاضی
 • پارسا رحمانی
  دوازدهم تجربی
 • مرتضی عسگری
  دوازدهم انسانی
 • انسیه رحمانی
  دوازدهم تجربی
متوسطه و دبیرستان
 • آریو شریفی فرد
  یازدهم تجربی
 • محمدصالح صفری شال
  یازدهم تجربی
 • پارسا طاهرخانی
  یازدهم تجربی
 • پرهام رحمانی
  یازدهم تجربی
 • آروین شریفی فرد
  یازدهم تجربی
 • معین رحمانی
  یازدهم تجربی
 • بنیامین مهدی خانی
  یازدهم تجربی
 • انسیه محقق
  یازدهم علوم انسانی
 • نیلوفر آخوندی
  نهم
 • نازنین زهرا طاهری
  یازدهم علوم انسانی

نمایندگی های کانون در شهر تاكستان

تاكستان 02825240037-02825223070-02825222070-02825240037

تاكستان - خيابان ولي عصر كوچه 17 پلاك 113

شهریه آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مقطع شهریه برای یک آزمون تعداد آزمون باقی مانده جمع شهریه آزمون ها از سه شنبه 16 خرداد تا تیر 1402
تاكستان
دوازدهم 1,170,000 ریال 3 3,510,000 ریال قیمت کل
یازدهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
دهم 1,130,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
هفتم،هشتم،نهم 950,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
ششم، پنجم،چهارم،سوم،دوم دبستان 850,000 ریال 0 0 ریال قیمت کل
6/6/2023 3:10:49 AM
Menu