مطالب درسی دوران جمع بندی کنکور برای دوازدهمی ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به دوران جمع بندی مطابق کنکور سراسری، شامل آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری گردآوری شده است.

مطالب درسی دوران جمع بندی کنکور برای دوازدهمی ها

دانش آموزان عزیز دوازدهمی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به دوران جمع بندی مطابق کنکور سراسری، شامل آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


دروس عمومی

ادبیات

ایستگاه حل کنکور1-آرایه و دستور کنکور انسانی 98-میثاق رودسرابی - چهارشنبه 28 اردیبهشت

ایستگاه حل کنکور2-آرایه و دستور کنکور تجربی 98-میثاق رودسرابی - چهارشنبه 28 اردیبهشت

ایستگاه حل کنکور3-آرایه و دستور کنکور ریاضی 98-میثاق رودسرابی - چهارشنبه 28 اردیبهشت

کتابچه آرایه - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی - دوشنبه 2 خرداد

کتابچه دستور زبان - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی - دوشنبه 2 خرداد 

کتابچه آرایه - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی - چهارشنبه 4 خرداد 
تکرار - ایستگاه دهم آرایه - ادبیات فارسی - سمیرا معروف - چهارشنبه 11 خرداد
ممیز - ادبیات دوازدهم - مهدی ضیایی - چهارشنبه 11 خرداد

ترکیب وصف و اضافی - ادبیات فارسی دوازدهم - مهدی ضیایی - جمعه 13 خرداد 

سجع و انواع آن - ایستگاه پانزدهم آرایه - ادبیات فارسی - سمیرا معروف - چهارشنبه 25 خرداد
جناس تام - ایستگاه سیزدهم آرایه - ادبیات فارسی - سمیرا معروف - چهارشنبه 25 خرداد
جناس ناهمسان - ایستگاه چهاردهم آرایه - ادبیات فارسی - سمیرا معروف - چهارشنبه 25 خرداد
لغت و املا - گزاردن و گذاردن - الهام محمدی - پنجشنبه 26 خرداد

24 واژه املایی در کنکور 1400 - الهام محمدی - پنجشنبه 26 خرداد

عربی

واژگان - عربی عمومی - آزمون 20 خرداد - رادمن سرداری - شنبه 31 اردیبهشت

درک مطلب - عربی عمومی - کنکور سراسری ریاضی 97 - رادمن سرداری - یکشنبه 1 خرداد

تحلیل روان سوالات ترجمه عربی - کنکور تجربی 98 - مهدی طباطبایی - پنجشنبه 5 خرداد

عربی کنکور 1400 - تحلیل با ساده‌ترین نکات - محمد مهدی طباطبایی - پنجشنبه 5 خرداد

اسم مکان - عربی یازدهم - سیدحامد مرتضوی - سه شنبه 17 خرداد 
اسم فاعل و مفعول - عربی یازدهم - سیدحامد مرتضوی - چهارشنبه 25 خرداد

دینی

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 16) - محمدمهدی کربلایی رجب - شنبه 31 اردیبهشت
کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 17) - محمدمهدی کربلایی رجب - شنبه 31 اردیبهشت
کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 18) - محمدمهدی کربلایی رجب - شنبه 31 اردیبهشت

درس 1 تا 10 - دینی دوازدهم - تست - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دین و زندگی کنکور - تست ( سری 2) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 3) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 4) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 5) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 6) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 7) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 8) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 9) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 10) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 11) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 12) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 13) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 14) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 15) - محمد کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کتابچه 110 تست دین و زندگی کنکور - (سری 1 تا 11) - محمد مهدی کربلایی - دوشنبه 2 خرداد

کتابچه دینی یازدهم انسانی- کل دروس- مائده حسنی- آیدا علی بخشی - دوشنبه 2 خرداد 

کتابچه دینی یازدهم انسانی- کل دروس- مائده حسنی- آیدا علی بخشی - پنجشنبه 5 خرداد 
توحید و سبک زندگی - دینی دوازدهم - مائده چوپانی - چهارشنبه 11 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 19) - محمد کربلایی - جمعه 13 خرداد

کتابچه 70 تست دین و زندگی کنکور - محمد مهدی کربلایی - جمعه 13 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 19) - محمد کربلایی - جمعه 13 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 21) - محمد کربلایی - جمعه 13 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 20) - محمد کربلایی - جمعه 13 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 22) - محمد کربلایی - جمعه 20 خرداد

کل کتاب - دینی و زندگی کنکور - تست ( سری 23) - محمد کربلایی - جمعه 20 خرداد

زبان

ریدینگ - زبان - درک مطلب (موضوع محیط چمنزار)- فرشید کامرانی - یکشنبه 1 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور تجربی 1400- فرشید کامرانی - یکشنبه 1 خرداد

لغات - زبان انگلیسی - بررسی کنکور تجربی 1400- فرشید کامرانی - یکشنبه 1 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور ریاضی 99 - محمد شمس الدینی - یکشنبه 1 خرداد

ریدینگ- زبان - نمونه سوال درک مطلب- فرشید کامرانی - یکشنبه 1 خرداد

درک مطلب- زبان -نمونه سوال ریدینگ- فرشید کامرانی - یکشنبه 1 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور انسانی 90 - محمد شمس الدینی - یکشنبه 1 خرداد 

لغات - زبان انگلیسی - بررسی کنکور ریاضی 1400- فرشید کامرانی - سه شنبه 3 خرداد
ریدینگ - زبان انگلیسی- نمونه سوال درک مطلب !- فرشید کامرانی - سه شنبه 3 خرداد

حروف تعریف - زبان دهم - آیدا لامعی - پنجشنبه 12 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور هنر 90- محمد شمس الدینی - جمعه 13 خرداد

تست + درسنامه -زبان انگلیسی - محمد شمس الدینی - چهارشنبه 11 خرداد

زبان انگلیسی - بررسی چند تست کنکور + درسنامه - محمد شمس الدینی - چهارشنبه 11 خرداد

درک مطلب - زبان انگلیسی - بررسی کنکور هنر 91 - محمد شمس الدینی - یکشنبه 15 خرداد
لغات - زبان انگلیسی - بررسی کنکور ریاضی 98 - فرشید کامرانی - یکشنبه 15 خرداد
ریدینگ - از سوالات ریدینگ (Reading) ساده نگذرید! - محمد شمس الدینی - دوشنبه 16 خرداد
کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور ریاضی 98 - فرشید کامرانی - دوشنبه 16 خرداد

ریدینگ-از سوالات ریدینگ (Reading) ساده نگذرید!-محمد شمس الدینی - چهارشنبه 18 خرداد

ریدینگ-زبان-تحلیل و ترجمه کامل کنکور ریاضی98(1)- فرشید کامرانی - چهارشنبه 18 خرداد

دوره واژگان پرتکرار زبان انگلیسی کنکور در 14 روز - محدثه مرآتی - سه شنبه 24 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور تجربی 98- فرشید کامرانی - یکشنبه 22 خرداد

ریدینگ - زبان - درک مطلب کنکور تجربی 98 (1) - فرشید کامرانی - دوشنبه 23 خرداد

ریدینگ-زبان-تحلیل و ترجمه کامل کنکور ریاضی98(2)- فرشید کامرانی - دوشنبه 23 خرداد 

ریدینگ - زبان - درک مطلب کنکور تجربی 98 (2) - فرشید کامرانی - چهارشنبه 25 خرداد
کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور تجربی 1400 - فرشید کامرانی - پنجشنبه 26 خرداد
لغات - زبان انگلیسی - بررسی کنکور تجربی 98 - فرشید کامرانی - پنجشنبه 26 خرداد

زبان انگلیسی - مجموعه سوال، درسنامه و نکات - فرشید کامرانی - پنجشنبه 26 خرداد

ریدینگ - زبان - درک مطلب کنکور 1400 خارج از کشور - محمد شمس الدینی - شنبه 28 خرداد

ریدینگ-زبان-درک مطلب کنکور 1400 خارج از کشور-محمد شمس الدینی - شنبه 28 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور ریاضی 1400- فرشید کامرانی - سه شنبه 31 خرداد

دوره واژگان پرتکرار زبان انگلیسی کنکور در 14 روز - محدثه مرآتی - سه شنبه 31 خرداد

کلوز تست - زبان - کنکور خارج از کشور 1400- محمد شمس الدینی - یکشنبه 29 خرداد

کلوز تست - زبان انگلیسی - کنکور ریاضی 99 - محمد شمس الدینی - سه شنبه 31 خرداد

ریدینگ-زبان انگلیس-درک مطلب کنکور 89 تجربی-محمد شمس الدینی - سه شنبه 31 خرداد

ریدینگ - زبان - درک مطلب کنکور تجربی 99 (1) - فرشید کامرانی - چهارشنبه 1 تیردروس تخصصی رشته تجربی

فیزیک

حرکت شناسی- فیزیک 3- درسنامه+ تست- متین قنبرزاده - شنبه 31 اردیبهشت

جمع بندی فصل 2 فیزیک یازدهم - تست کنکور - حسین نودهانی - جمعه 6 خرداد 
جمع بندی فیزیک 1 - تست و درسنامه - حسین نودهانی - چهارشنبه 11 خرداد
خازن - فیزیک یازدهم - مهدی علی پناه پور - چهارشنبه 11 خرداد

کتابچه جمع بندی فیزیک 3 - گروه برترها - دوشنبه 23 خرداد 

جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم - فیزیک تجربی - محمدجواد سورچی - شنبه 28 خرداد
جمع‌بندی نیمسال دوم دوازدهم - فیزیک تجربی - محمدجواد سورچی - شنبه 28 خرداد

کنکور 1400-فیزیک تجربی- تحلیل - فرشاد زاهدی - چهارشنبه 1 تیر

شیمی
جمع بندی فصل 1 - شیمی 3 - خلاصه نکات + تست - نوید آرمات - شنبه 31 اردیبهشت 
کتابچه - شیمی 1 - خلاصه نکات + تست - نوید آرمات - دوشنبه 2 خرداد
کتابچه - شیمی 2 - خلاصه نکات + تست - نوید آرمات - دوشنبه 2 خرداد
کتابچه - شیمی 3 - خلاصه نکات + تست - نوید آرمات - یکشنبه 15 خرداد
حل تست کنکور 98 - شیمی دوازدهم تجربی - حنانه اتفاقی - دوشنبه 16 خرداد 
جمع‌بندی نیمسال دوم دوازدهم - شیمی - حسین شکوه - شنبه 28 خرداد
جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم - شیمی - حسین شکوه - شنبه 28 خرداد
ریاضی
جمع بندی کامل ریاضیات + تست کنکور - یونس میرچولی - دوشنبه 9 خرداد

کتابچه ریاضی تجربی-جمع‌بندی نیمسال2دوازدهم-ایمان چینی فروشان - پنجشنبه 12 خرداد

کتابچه ریاضی تجربی-جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم-علی قادری حصاری - پنجشنبه 12 خرداد 

جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم - ریاضی تجربی - علی قادری حصاری - شنبه 28 خرداد
زیست
آزمونک جمع بندی - زیست دوازدهم - هماپرتوانداز - چهارشنبه 11 خرداد

کتابچه زیست شناسی-جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم-علی رفیعیان - پنجشنبه 12 خرداد

تشکیل ادرار و تخلیه آن - زیست کنکور - پریا مظفری - دوشنبه 16 خرداد
حل تست تبادلات گازی - زیست کنکور تجربی - پریا مظفری - سه شنبه 17 خرداد
رگ‌های انسان - زیست کنکور - پریا مظفری - سه شنبه 17 خرداد
ساز و کار دستگاه تنفسی - زیست کنکور - پریا مظفری - سه شنبه 17 خرداد
قلب - زیست کنکور تجربی - پریا مظفری - سه شنبه 17 خرداد

قلب- زیست دوازدهم تجربی- پریا مظفری - چهارشنبه 18 خرداد

کلیه- زیست دوازدهم تجربی- پریا مظفری - چهارشنبه 18 خرداد

گوارش- زیست دوازدهم تجربی- پریا مظفری - چهارشنبه 18 خرداد

گردش مواد- زیست دوازدهم تجربی- پریا مظفری - چهارشنبه 18 خرداد

نکات کنکوری و تست آزمون جامع-زیست-نکات جمع بندی تست-نگین کیانی - یکشنبه 22 خرداد

جمع بندی نکات فصل هفتم زیست دوازدهم - (فناوری‌های نوین زیستی) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل ششم زیست دوازدهم - (از انرژی به ماده) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل پنجم زیست دوازدهم - (از ماده به انرژی) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل چهارم زیست دوازدهم - (تغییر در اطلاعات وراثتی) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل سوم زیست دوازدهم - (انتقال اطلاعات در نسل ها) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل دوم زیست دوازدهم - (جریان اطلاعات در یاخته) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل اول زیست دوازدهم - (مولکول‌های اطلاعاتی) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد
جمع بندی نکات فصل هشتم زیست دوازدهم - (رفتار‌های جانوران) - امیررضا گراوند - سه شنبه 24 خرداد  
جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم - زیست شناسی - علی رفیعیان - شنبه 28 خرداد
جمع‌بندی نیمسال دوم دوازدهم - زیست شناسی - علی رفیعیان - شنبه 28 خرداد
جمع بندی نکات فصل هفتم زیست یازدهم - (تولید مثل) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل ششم زیست یازدهم - (تقسیم یاخته) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل پنجم زیست یازدهم - (ایمنی) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل چهارم زیست یازدهم - (تنظیم شیمیایی) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل سوم زیست یازدهم - (دستگاه حرکتی) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل دوم زیست یازدهم - (حواس) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل اول زیست یازدهم - (تنظیم عصبی) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل نهم زیست یازدهم - (پاسخ گیاهان به محرک ها) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد
جمع بندی نکات فصل هشتم زیست یازدهم - (تولید مثل نهان دانگان) - امیررضا گراوند - دوشنبه 30 خرداد

کل مباحث کنکوری-زیست‌شناسی-عبارت صحیح و غلط - حامد حسین‌پور - سه شنبه 31 خرداد

جمع بندی نکات فصل اول زیست دهم - (زیست شناسی،دیروز،امروز و فردا) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیر
جمع بندی نکات فصل سوم زیست دهم - (تبادلات گازی) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیر
جمع بندی نکات فصل چهارم زیست دهم - (گردش مواد) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیر
جمع بندی نکات فصل پنجم زیست دهم - (دفع مواد) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیر
جمع بندی نکات فصل ششم زیست دهم - (از یاخته تا گیاه) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیر
جمع بندی نکات فصل هفتم زیست دهم - (جذب و انتقال مواد در گیاهان) - امیررضا گراوند - پنجشنبه 2 تیردروس تخصصی رشته ریاضی

ریاضیات 

جمع بندی نیمسال دوم-حسابان2-درسنامه و تست- مهدیه امین - جمعه 6 خرداد

حل نمونه سوال کنکور-ریاضی دوازدهم ریاضی-حنانه اتفاقی - پنجشنبه 12 خرداد

حل نمونه تست کنکور98- آمار دوازدهم ریاضی- حنانه اتفاقی - پنجشنبه 12 خرداد

نکات و حل تست آمار-آماردوازدهم ریاضی- حنانه اتفاقی - دوشنبه 23 خرداد

خلاصه نکات و حل تست حسابان- حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - دوشنبه 23 خرداد

خلاصه نکات و حل تست گسسته- گسسته کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - دوشنبه 23 خرداد

خلاصه نکات و حل تست هندسه- هندسه کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - دوشنبه 23 خرداد 

خلاصه نکات و حل تست آمار- حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداد

خلاصه نکات و حل تست حسابان - حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداد

خلاصه نکات و تست گسسته - گسسته کنکور ریاضی- حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداد

خلاصه نکات و تست هندسه- هندسه کنکور ریاضی- حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداد

فیزیک

حرکت دایره‌ای- فیزیک 3- درسنامه+تست- متین قنبرزاده - شنبه 31 اردیبهشت

جمع‌بندی فیزیک دوازدهم- درسنامه+ تست- متین قنبرزاده - دوشنبه 2 خرداد

جمع‌بندی فیزیک دوازدهم - درسنامه+ تست - متین قنبرزاده - شنبه 14 خرداد
حل تست کنکور98 - فیزیک دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - دوشنبه 16 خرداد
حل 11تست کنکور99 - فیزیک دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - دوشنبه 16 خرداد

حرکت دایره‌ای- فیزیک 3- درسنامه+تست- متین قنبرزاده - شنبه 21 خرداد

جمع‌بندی فیزیک 3- درسنامه+ تست- متین قنبرزاده - شنبه 21 خرداد

خلاصه نکات و حل تست فیزیک- فیزیک کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - دوشنبه 23 خرداد 

خلاصه نکات فیزیک - فیزیک کنکور ریاضی - حنانه اتفاقی - چهارشنبه 25 خرداد

خلاصه نکات و تست فیزیک سه سال- فیزیک کنکور ریاضی- حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداد

شیمی
کتابچه - شیمی 2 - خلاصه نکات + تست- نوید آرمات - چهارشنبه 4 خرداد
کتابچه - شیمی 1 - خلاصه نکات + تست- نوید آرمات - چهارشنبه 4 خرداد
کتابچه - شیمی 3 - خلاصه نکات + تست - نوید آرمات - یکشنبه 15 خرداد
حل تست کنکور 98 - شیمی دوازدهم - حنانه اتفاقی - دوشنبه 16 خرداد
حل 13تست کنکور99 - شیمی دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی - دوشنبه 16 خرداد 
خلاصه نکات شیمی - شیمی دوازدهم - حنانه اتفاقی - چهارشنبه 25 خرداد

خلاصه نکات و حل تست شیمی - حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی - سه شنبه 31 خرداددروس تخصصی رشته انسانی

دفترچه

دفترچه تست جمع بندی دوازدهم انسانی - گروه پشتیبانان ویژه

ریاضی و آمار

کتابچه ریاضی - فصل 1- جمع بندی کنکور - محمد مهدی طباطبایی - پنجشنبه 5 خرداد

چرخه آمار - آمار دوازدهم - نکات مهم - محمد مهدی طباطبایی - پنجشنبه 5 خرداد

علوم و فنون

کتابچه علوم و فنون دوازدهم - فاطمه گزدرازی / علی جابری - یکشنبه 1 خرداد

جمع بندی آثار و جراید - علوم و فنون ادبی - ویژه کنکور سراسری - رضا وحیده زاده - پنجشنبه 12 خرداد

تاریخ ادبیات و سبک شناسی - فنون دوازدهم - نکته و تست - یاسین مهدیان - یکشنبه 15 خرداد
آرایه‌های ادبی - علوم و فنون دوازدهم - نکته و تست - یاسین مهدیان - یکشنبه 15 خرداد

کتابچه علوم و فنون دوازدهم - فاطمه گزدرازی / علی جابری - شنبه 21 خرداد 

تناسب وزن و محتوا در شعر - علوم و فنون ادبی دوازدهم - سمیرا معروف - چهارشنبه 25 خرداد
تاریخ ادبیات بازگشت و بیداری - فنون ادبی دوازدهم - نغمه تودجی - چهارشنبه 25 خرداد
کنایه - علوم و فنون دوازدهم - نکته و تست - یاسین مهدیان - چهارشنبه 25 خرداد

فلسفه و منطق

کتابچه فلسفه یازدهم - مهرشاد ایمانی نسب - شنبه 31 اردیبهشت
کتابچه فلسفه دوازدهم - مهرشاد ایمانی نسب - شنبه 31 اردیبهشت 
مغالطه تمثیل و تعمیم ناروا - منطق دهم - مهدی مسلمانی - چهارشنبه 11 خرداد

منطق - تست جمع بندی با پاسخنامه تشریحی - مهرشاد ایمانی نسب - جمعه 20 خرداد

جمع بندی منطق - تست‌های کنکور - مهرشاد ایمانی نسب - جمعه 20 خرداد

تست‌های کنکوری - فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب - شنبه 21 خرداد

تست‌های کنکور 98 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب - شنبه 21 خرداد

تست‌های کنکور 98 خارج کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب - دوشنبه 23 خرداد 

دوران متاخر - فلسفه دوازدهم - نکته و تست - آرمین عبدالحسینی - چهارشنبه 25 خرداد
آزمونک فلسفه - فلسفه دوازدهم - آرمین عبدالحسینی - چهارشنبه 25 خرداد

تست‌های کنکور 99 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب - سه شنبه 31 خرداد 

تست‌های کنکور 99 خارج کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب - چهارشنبه 1 تیر

جامعه شناسی

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام- درسنامه- جامعه 12- مائده حسنی - یکشنبه 1 خرداد

کتابچه جامعه شناسی - مائده حسنی - یکشنبه 1 خرداد 

ذخیره دانشی - جامعه شناسی دوازدهم - علی عباسی جو - چهارشنبه 11 خرداد 
نمونه‌های فرهنگ جهانی - جامعه شناسی یازدهم - سید علیرضا موسوی - چهارشنبه 25 خرداد
روانشناسی
کتابچه روانشناسی- کل دروس - آیدا علی بخشی - چهارشنبه 4 خرداد

تست‌های جمع بندی روان شناسی- آیدا علی بخشی - سه شنبه 24 خرداد

جغرافیا

تست‌های جمع بندی جغرافیا - دوازدهم انسانی - آرمین ساعدپناه - چهارشنبه 4 خرداد 

مجموعه تست جغرافیا - جغرافیا یازدهم - نکته و تست - سید علیرضا موسوی - چهارشنبه 25 خرداد
آزمونک جغرافیا - جغرافیا دوازدهم - آرمین عبدالحسینی - چهارشنبه 25 خرداد
نواحی اقتصادی - جغرافیا یازدهم - سید علیرضا موسوی - چهارشنبه 25 خرداد
تاریخ

دین و اعتقادات- تاریخ دهم- زهرا جعفرزاده - پنجشنبه 12 خرداد

هنر و معماری- تاریخ دهم- زهرا جعفرزاده - پنجشنبه 12 خرداد

اقتصاد

دهک ها - اقتصاد دهم - حل مسئله - مهدی ضیایی - پنجشنبه 12 خرداد

بازار سرمایه - اقتصاد کنکور انسانی - زهرا حسن زاده - سه شنبه 17 خرداد
فقر و توزیع درآمد - اقتصاد کنکور انسانی - زهرا حسن زاده - سه شنبه 17 خرداد
رشد، توسعه و پیشرفت - اقتصاد کنکور انسانی - زهرا حسن زاده - سه شنبه 17 خردادمنحصرا زبان

هنر

دفترچه

دفترچه درسنامه هنر برای دوران جمع‌بندی - گلشن اسکندری

خلاقیت نمایشی

جمع‌بندی کتاب طراحی صحنه - گلشن اسکندری - یکشنبه 1 خرداد

جمع‌بندی کتاب طراحی صحنه (قسمت دوم)- گلشن اسکندری - پنجشنبه 5 خرداد

نکات کلیدی تئاتر ایران و جهان - گلشن اسکندری - پنجشنبه 5 خرداد

اصطلاحات نمایش در ایران- گلشن اسکندری - شنبه 7 خرداد

اصطلاحات نمایش در ایران (قسمت دوم) - گلشن اسکندری - یکشنبه 8 خرداد

مشابهت‌های خلاقیت نمایشی کنکور سراسری 1400 با آزمون‌های کانون - رقیه محبی - سه شنبه 24 خرداد

خلاقیت موسیقی

موسیقی فیلم - معرفی هنرمندان و موسیقی‌های فیلم - گلشن اسکندری - یکشنبه 1 خرداد

کدام ساز‌ها مدنظر طراحان کنکور هستند؟- گلشن اسکندری - دوشنبه 9 خرداد

اصطلاحات مهم موسیقی برای مرور- گلشن اسکندری - دوشنبه 9 خرداد

نکات مهم خلاقیت موسیقی برای کنکور(1) - گلشن اسکندری - دوشنبه 9 خرداد

نکات مهم خلاقیت موسیقی برای کنکور (2) - گلشن اسکندری - دوشنبه 9 خرداد

درک عمومی هنر

درک عمومی هنر، ویژه‌ی جمع‌بندی (1)- گلشن اسکندری - چهارشنبه 11 خرداد

نقوش سنتی، ویژه‌ی جمع‌بندی(1)- گلشن اسکندری - دوشنبه 16 خرداد

درک عمومی هنر، ویژه‌ی جمع‌بندی (2)- گلشن اسکندری - دوشنبه 16 خرداد

نقوش سنتی، ویژه‌ی جمع‌بندی(2)- گلشن اسکندری - سه شنبه 17 خرداد

درک عمومی هنر، ویژه‌ی جمع‌بندی (3): عکاسی- گلشن اسکندری - چهارشنبه 18 خرداد

درک عمومی هنر، ویژه‌ی جمع‌بندی (4)- گلشن اسکندری - شنبه 21 خرداد

درک عمومی هنر، ویژه‌ی جمع‌بندی (5): نگارگری- گلشن اسکندری - یکشنبه 22 خرداد

مشابهت‌های درک عمومی هنر کنکور سراسری 1400 با آزمون‌های کانون - رقیه محبی - سه شنبه 24 خرداد

خواص مواد

مشابهت‌های خواص مواد کنکور سراسری 1400 با آزمون‌های کانون - رقیه محبی - دوشنبه 23 خرداد

6/9/2023 5:51:26 AM
Menu