تست‌های کنکور 98 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم به حل تست‌های منطق و فلسفه کنکور 98 داخل کشور بپردازیم .

تست‌های کنکور 98 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! 👋

در این مطلب قصد داریم به حل تست های منطق و فلسفه کنکور 98 داخل کشور بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .

مـهـرشـاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400ویژگی های مطلب :

🔵  تست های کنکوری  🔵

🔵  پاسخنامه تشریحی  🔵1-کدام عبارت درباره دانش منطق درست است ؟

1)چیستی ذهن را مورد بررسی قرار می دهد .                               2)ناچار است مواد خود را از سایر دانش ها بگیرد .

3)قواعد آن به تدریج توسط منطق دانان طراحی شده است .       4)چگونگی و ماهیت شناخت های انسان را توضیح می دهد .    


پاسخ گزینه 2 است . منطق محتوای مورد نیاز خود را از سایر دانش ها می گیرد . بررسی سایر گزینه ها :

1)بررسی چیستی ذهن در روان شناسی یا معرفت شناسی صورت می گیرد .

3)قواعد منطق طراحی نشده اند ، بلکه کشف شده اند .

4)توضیح چگونگی و ماهیت شناخت های انسان در معرفت شناسی انجام می گیرد . 2-شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد ؟

1)الف : درخت – ب : سبز – ج : میوه – د : سیب 

2)الف : میوه – ب : سیب – ج : سبز – د : سیب سبز 

3)الف : میوه – ب: شیرین – ج : سیب – د : سیب شیرین 

4)الف : سیب – ب : شیرین – ج : میوه – د : سیب شیرین 


پاسخ گزینه 3 است . با توجه به نسبت های چهارگانه ای که در شکل برقرار است ، فقط گزینه 3 صحیح است . 3-کدام عبارت درست است ؟ 

1)از وظایف دانش منطق ، تعریف مفاهیم مختلف است .

2)سنجش رعایت قواعد تعریف ، از طریق دانش منطق امکان پذیر است . 

3)ذهن برای شناختن مفاهیم مختلف ناچار است از تعریف استفاده کند . 

4)استفاده از تعریف در فرهنگ لغات ، نمونه ای از کاربرد منطق در علوم است . 


پاسخ گزینه 2 است . قواعد و شرایط تعریف ، در منطق بررسی می شود . بررسی سایر گزینه ها : 

1)تعریف مفاهیم مختلف به عهده منطق نیست و اگر در منطق استفاده می شود ، صرفاً جهت آموزش است . 

3)تعریف تنها راه شناخت مفاهیم مجهول نیست .

4)معمولاً در فرهنگ لغات از شرح لفظ یا شرح اسم استفاده می شود ؛ نه تعریف منطقی . 4-محمول در قضیه ی (( هر کس وسیله ای با خود آورده بود )) و موضوع در قضیه ی (( بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود )) کدام اند ؟

1)آورنده ی وسیله با خود – بی شک                             2)وسیله ای با خود – این سی مرغ 

3)با خود آوردن – بی شک این سی مرغ                       4)آورنده ی وسیله با خود – این سی مرغ


پاسخ گزینه 4 است . هر کس وسیله ای با خود آورده بود = هر کس آورنده ی وسیله ای با خود بود . بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود . 5-کدام عبارت قضیه شخصیه است ؟

1)دست هایت را بشوی .                                2)از کار دست کشید .

3)انسان عصر ما ، تنها است .                        4)سرب برای انسان مضر است . 


پاسخ گزینه 2 است . در گزینه 2 موضوع جمله (( او )) است و لذا یک فرد خاص است . بررسی سایر گزینه ها :

1)جمله انشایی است و قضیه نیست .

3)(( انسان عصر ما )) یک مفهوم کلی است .

4)(( سرب )) یک مفهوم کلی است . 6-در کدام گزینه رابطه قضیه دوم و سوم با قضیه اول ، به ترتیب ، تضاد و عکس مستوی است ؟

1)همه بچه ها بازیگوش اند – هیچ بچه ای بازیگوش نیست – بعضی بازیگوش ها بچه اند .

2)هیچ یک از دانش آموزان غایب نبودند – همه دانش آموزان غایب بودند – همه حاضران دانش آموز بودند .

3)هر انسانی زیبایی را دوست دارد – هیچ انسانی زیبایی را دوست ندارد – هر دوستدار زیبایی انسان است .

4)تمامی مسافران از اتوبوس پیاده شدند – همه مسافران در اتوبوس ماندند – بعضی از پیاده شدگان از اتوبوس ، از مسافران بودند .


پاسخ گزینه 1 است . متضاد قضیه (( همه بچه ها بازیگوش اند )) به صورت (( هیچ بچه ای بازیگوش نیست )) می باشد و عکس آن به صورت (( بعضی بازیگوش ها بچه اند )) می باشد . 7-کدام عبارت بیانگر یک تمثیل است ؟          

1)قابلمه و دسته ی آن هر دو فلزی هستند ؛ پس هیچ یک نمی سوزند . 

2)این حیوان سم دار است ؛ بنابراین مانند سایر سم داران علفخوار است .

3)ماه تولد مریم با برادرش یکی است ؛ بنابراین او خلق و خوی برادرش را دارد . 

4)هر کتابی که مریم خوانده ، داستانی است ؛ پس مریم کتاب های داستانی می خواند . 


پاسخ گزینه 3 است . گزینه 3 یک استدلال تمثیلی است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)استدلال قیاسی است . قابلمه و دسته ی آن هر دو فلزی هستند ، هر شیء فلزی نمی سوزد . پس قابلمه و دسته ی آن نمی سوزند . 

2)استدلال قیاسی است . این حیوان سم دار است ، هر سم داری علفخوار است . پس این حیوان علفخوار است . 

4)استدلال استقرای تعمیمی است . 


8-نتیجه قیاسی عبارت است از (( هوا وزن دارد )) . این قضیه را از کدام یک از قیاس های زیر به طور معتبر می توان نتیجه گرفت ؟ 

1)هوا ماده است . هر دارای وزنی ماده است .                    2)هوا دارای ماده است . هر ماده ای وزن دارد .

3)اگر چیزی ماده باشد ، وزن دارد . هوا ماده است .          4)اگر چیزی وزن داشته باشد ، ماده است . هوا ماده است .


پاسخ گزینه 3 است . در گزینه 3 قاعده وضع مقدم وجود دارد . بررسی سایر گزینه ها : 

1)قیاس شکل دوم است و در شکل دوم یک مقدمه باید سالبه باشد .

2)حد وسط ندارد ( دارای ماده و ماده )

4)مغالطه وضع تالی است و نامعتبر است .9-اگر درستی دو قضیه (( الف مساوی ب است )) و (( ب مساوی ج است )) را بدانیم ، کدام عبارت را از نظر منطقی می توانیم درباره آنها بیان کنیم ؟

1)دو قیاس معتبر شکل اول و چهارم با آنها تشکیل می شود . 

2)با این دو قضیه ، نمی توان یک قیاس اقترانی معتبر تشکیل داد .

3)با توجه به درستی مقدمات ، صدق نتیجه نیز ضروری است .

4)فقط قیاسی از شکل اول با نتیجه (( الف مساوی ج است )) را تشکیل می دهد . 


پاسخ گزینه 2 است . در این قیاس حد وسط وجود ندارد ( مساوی ب و مساوی ج ) . لذا نمی توان با این دو مقدمه ، یک قیاس اقترانی حملی معتبر تشکیل داد . 


 

10-کدام عبارت درست است ؟ 

1)بررسی مصادیق رابطه علیت بر عهده علوم است .                  2)همه اشیا در چیستی یا ماهیت با یکدیگر مشترک اند . 

3)فلسفه اولی کوششی است برای تبیین عقلانی پدیده ها .      4)مسئله ثابت یا متغیر صرفاً در فلسفه اولی مطرح می شود . 


پاسخ گزینه 1 است . رابطه علیت از طریق عقل و مصادیق رابطه علیت از طریق علوم قابل درک است . تشریح سایر گزینه ها : 

2)اشیا در وجود مشترک و در ماهیت مختلف هستند . 

3)فلسفه اولی کوششی برای تبیین عقلانی وجود پدیده ها است . 

4) این مسئله در فیزیک هم مطرح می شود .11-اساس ترس از مرگ از نظر سقراط کدام است ؟

1)توهم دانایی نسبت به مرگ                          2)اشتیاق به توقف در دنیا 

3)آگاهی از زیان مرگ                                      4)سرپیچی از امر خدا  


پاسخ گزینه 1 است . از نظر سقراط آنچه که باعث ترس از مرگ شده است این است که مردم گمان می کنند درباره مرگ می دانند درحالی که هیچ نمی دانند . 


12-اساس استدلال پروتاگوراس بر این که (( حقیقت امری نسبی است )) ، کدام است ؟ 

1)هیچ دانش مطلق و پایداری وجود ندارد .

2)سخنان جهان شناسان با یکدیگر تعارض دارد .

3)با بسط مقال ، هر ادعایی را می توان ثابت کرد . 

4)شناخت حقیقی ، شناختی است که با حواس به دست می آید .


پاسخ گزینه 4 است . پروتاگوراس معتقد است که شناخت از طریق حواس به دست می آید و چون شناخت حسی نسبی است ، پس حقیقت نیز نسبی است .13-برترین نوع خوشبختی به نظر ارسطو کدام است ؟

1)رعایت حد اعتدال                                 2)اندیشیدن به خداوند  

3)رعایت فضیلت اخلاقی                         4)زندگی همراه با اندیشیدن


پاسخ گزینه 4 است . ارسطو برترین نوع خوشبختی را زندگی همراه با اندیشیدن می داند . 14-کدام مورد ممتنع الوجود است ؟

1)اسب آتش خوار               2)انسان هفت سر بالدار                3)دایره منتظم الاضلاع                   4)فیلی به اندازه مورچه


پاسخ گزینه 3 است . ممتنع الوجود مفهومی است که فرض وجود برای آن محال باشد یا حمل هستی برای آن محال باشد . سایر گزینه ها ممکن الوجود هستند .15-کدام عبارت معنای تسلسل علل نامتناهی را به درستی نشان می دهد ؟ 

1)وجود علت العلل یا علت نخستین ، ضامن تحقق زنجیره علت و معلول ها باشد . 

2)سلسله علت ها و معلول ها به علتی منتهی گردد که وجود آن علت ، از علت دیگری صادر نمی شود . 

3)وجود یک شیء قائم به علتی باشد و آن علت نیز قائم به علت دیگر و این سلسله تا بی نهایت ادامه یابد . 

4)هر علتی معلول خاص خود را و آن معلول نیز معلول دیگری داشته باشد و این سلسله تا بی نهایت ادامه یابد .


پاسخ گزینه 3 است . تسلسل علل نامتناهی یعنی زنجیره ای از علت ها که هر کدام قائم به دیگری است و هیچ علتی در ابتدای آن نیست که معلول نباشد و همه معلول و مشروط به علت خود هستند . 16-کدام عبارت با توجه به جریان های فکری جهان اسلام درست است ؟

1)متکلمان با فلاسفه سر سازش نداشتند اما برکات این مخالفت ها برای فلسفه اسلامی بسیار بوده است .

2)شیخ اشراق بر همراهی عقل و ذوق عرفانی تأکید دارد ؛ اما در نظام فکری او غلبه با روش عقلی و استدلالی است . 

3)مظهر و نماینده کامل عرفان اسلامی که عرفان را به صورت یک علم مدون در آورد ، ابن عربی معروف به معلم ثانی است .

4)استدلال مشائیان درباره خیر بودن نظام جهان بر این اساس است که خداوند کار قبیح نمی کند ؛ پس آنچه شر به نظر می رسد ، در واقع خیر است .


پاسخ گزینه 1 است . بررسی سایر گزینه ها :

2)در روش اشراقی ، غلبه با ذوق عرفانی است .

3)معلم ثانی ، فارابی است ، نه ابن عربی .

4)استدلال ابن سینا و مشائیان برای احسن بودن نظام جهان مبنی بر علم و عنایت خداست . 17-کدام عبارت بیانگر نظر ملاصدرا است ؟

1)وحی فقط همان را می گوید که عقل به آن رسیده باشد . 

2)هر چه را که وحی گفته باشد ، باید بتوان با عقل ثابت کرد . 

3)عقل دو وظیفه دارد : اداره امور زندگی و اثبات حقانیت دین .

4)عقل و وحی دو منبع مستقل از یکدیگر اما مؤید یکدیگرند . 


پاسخ گزینه 4 است . از نظر ملاصدرا ، عقل و وحی با اینکه دو منبع مستقل شناخت هستند ، چون از یک منبع یعنی ذات خدا سرچشمه گرفته اند ، پس مخالف هم نیستند . 18-بحث (( اصالت وجود و اصالت ماهیت )) بلافاصله بعد از کدام مرحله قابل طرح است ؟

1)تعیین ملاک نیازمندی معلول به علت                       2)تجزیه واقعیت یگانه در ذهن به دو مفهوم جداگانه 

3)پذیرش وجود واقعیت هایی مستقل از ذهن           4)تبیین منشأ اختلاف موجودات از نظر خواص و آثار


بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت فرع بر بحث مغایرت وجود و ماهیت در ذهن است . چون ابتدا باید وجود و ماهیت را در ذهن از یکدیگر جدا و تجزیه کنیم و سپس درباره اصالت آنها بحث کنیم .19-کدام عبارت درست است ؟ 

1)در فلسفه جدید غرب ، اعتقاد عمومی به اصل علیت مورد انکار قرار گرفته است . 

2)اصل علیت یک قضیه بدیهی است و منشأ اولیه درک آن ، آگاهی از خویش است .

3)تجربه علمی معلوم می کند که تعاقب دو حادثه ، دلیل بر وجود رابطه علیت میان آنها نیست . 

4)انسان با علم حضوری قانون کلی علیت را درک می کند و آن را ملاک درستی هر تجربه قرار می دهد . 


پاسخ گزینه 2 است . بررسی سایر گزینه ها :

1)در فلسفه جدید غرب ، اعتقاد به علیت انکار نشد ، بلکه خود اصل علیت انکار شد .

3)عقل ثابت می کند که تعاقب دو حادثه ، دلیل بر وجود رابطه علیت میان آنها نیست . 

4)قانون کلی هیچ گاه با علم حضوری درک نمی شود و حتماً با علم حصولی درک می شود . 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/5/2023 8:28:36 PM
Menu