نحوه دانلود سوالات آزمون آنلاین 19 اسفند و لینک شرکت در آزمون

برای شرکت در آزمون آنلاین و دانلود سوالات لازم است وارد صفحه شخصی خود شوید.

نحوه دانلود سوالات آزمون آنلاین 19 اسفند و لینک شرکت در آزمونبرای شرکت در آزمون آنلاین و دانلود سوالات لازم است وارد صفحه شخصی خود شوید.
ورود به آزمون 
ورود به صفحه شخصی دانش آموزان کانونی
  دفترچه PDF سوالات را می توانید ساعت 8 صبح روز  آزمون از طریق صفحه شخصی خود در سایت کانون  دانلود کنید. 


شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید .

توجه : دفترچه PDF سوالات آزمون  را در صفحه شخصی خود با کلیک برروی قسمت مورد نظر دانلود کنید. 


اگر در آزمون ثبت نام کرده باشید ، تصویر مشابه زیر را مشاهده خواهید کرد.

بعد از دانلود فایل PDF برای ورود به صفحه پاسخبرگ ، برروی لینک آبی ورود به آزمون  کلیک کنید.
شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید .


تلفن نمایندگی های کانون برای هماهنگی
زمان پایان پردازش اول : ساعت 13

زمان مشاهده کلید و پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی : ساعت 16 

دانش آموزانی که پس از ساعت 13 بعدازظهر آزمون خود را به پایان برسانند . تراز و رتبه ی معادل خواهند گرفت و با گروه اصلی مقایسه خواهند شد.

تعداد سوال و زمان پاسخگویی به آزمون


راهنمای تصویری شرکت در آزمون آنلاین


3/21/2023 12:26:49 PM