تست‌های کنکور 98 خارج کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم به حل تست‌های منطق و فلسفه کنکور 98 خارج کشور بپردازیم .

تست‌های کنکور 98 خارج کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی  . . . ! ! ! 👋

 در این مطلب قصد داریم به حل تست های منطق و فلسفه کنکور 98 خارج کشور بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .
مـهـرشـاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400ویژگی های مطلب :

🔵  تست های کنکوری  🔵

🔵  پاسخنامه تشریحی  🔵
1-از نظر منطقی ، کدام یک راه رسیدن به دانش جدید است ؟ 

1)اندیشیدن                       2)تجربه کردن                          3)مطالعه کردن                         4)پرسش کردن 


پاسخ گزینه 1 است . اندیشیدن از نظر منطقی یعنی معلوم کردن مجهولات که نتیجه ی آن توسعه معلومات یا رسیدن به دانش جدید است .2-شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد ؟

1)الف : فلز – ب : جیوه – ج : جامد – د : مایع

2)الف : جسم – ب : میز – ج : چوبی – د : سبز

3)الف : حیوان – ب : انسان – ج : آسیایی – د : اروپایی

4)الف : اروپایی – ب : مسیحی – ج : شاعر – د : نویسنده


پاسخ گزینه 2 است . طبق شکل بین الف با ب و ج و د رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد که الف عام و بقیه خاص هستند .3-به ترتیب ، محمول در قضیه (( کسی به مسافرت نمی رود )) و موضوع در قضیه (( تو را دانش و دین رهاند درست )) کدام است ؟

1)رونده به مسافرت – تو                                2)به مسافرت نمی رود – تو را

3)مسافرت – دانش و دین                            4)رونده به مسافرت – دانش و دین


پاسخ گزینه 4 است . کسی به مسافرت نمی رود = کسی رونده به مسافرت نیست . تو را دانش و دین رهاند درست = دانش و دین تو را رهاننده درست هستند .4-هرگاه بدانیم ((x  مضربی از عدد 4 است )) یک قضیه صادق است ، با کدام قضیه دیگر می توانیم یک منفصله مانعه الجمع بسازیم ؟

1)X عدد اول است .                      2)X عدد زوج است .

3)X عدد اول نیست .                   4)X مضربی از عدد 4 نیست . 


پاسخ گزینه 1 است . برای اینکه یک قضیه منفصل مانعه الجمع ساخته شود ، اجتماع دو طرف در صدق محال است و ارتفاع آنها مجاز است.

بررسی سایر گزینه ها : 

1)نمی شود عددی هم مضرب 4 باشد و هم اول باشد = اجتماع محال است و ارتفاع مجاز است .

2)می شود عددی هم مضرب 4 باشد و هم زوج باشد = اجتماع مجاز است .

3)می شود عددی هم مضرب 4 باشد و هم اول نباشد = اجتماع مجاز است .

4)نمی شود عددی هم مضرب 4 باشد و هم مضرب 4 نباشد = اجتماع محال و ارتفاع محال است .5-در کدام گزینه ، رابطه قضیه دوم و سوم با قضیه اول ، به ترتیب ، عکس مستوی و تناقض است ؟

1)برخی از دیپلمه ها دانشگاه نمی روند – برخی از دانشگاه نرفته ها ، دیپلمه نیستند – هر دیپلمه ای به دانشگاه می رود .

2)همه ی دانشجویان رشته معدن پسر هستند – همه ی پسران ، دانشجوی رشته معدن هستند – برخی از پسران ، دانشجوی رشته معدن نیستند .

3)هیچ یک از دانش آموزان در جلسه حاضر نشدند – هیچ یک از حاضران ، در جلسه ی دانش آموزان نبودند – برخی دانش آموزان ، در جلسه حاضر شدند . 

4)همه ی شاگردان کلاس A باهوشند – برخی از باهوش ها ، شاگردان کلاس A هستند – برخی از شاگردان کلاس A باهوش نیستند . 


پاسخ گزینه 4 است . عکس مستوی قضیه (( همه ی شاگردان کلاس A باهوشند )) به صورت (( برخی از باهوش ها ، شاگردان کلاس A هستند )) و متناقض آن به صورت (( برخی از شاگردان کلاس A باهوش نیستند )) است . 6-کدام عبارت بیانگر یک استقرای ناقص است ؟

1)قابلمه و دسته ی آن هر دو فلزی هستند ؛ پس هیچ یک نمی سوزند .

2)در اتاق پنج نفر بودند که از آنها سوال کردم ، هیچ یک غذا نخورده بودند .

3)در بررسی ها ثابت شده جامدات ، مایعات و گازها وزن دارند ، پس ماده وزن دارد .

4)مریم دو فرزند دارد که هر دو ، در ماه آبان زاده شده اند . بنابراین روحیاتشان مانند یکدیگر است . 


پاسخ گزینه 3 است . گزینه 3 استقرای تعمیمی (ناقص) است . بررسی سایر گزینه ها :

1)قیاس است .                   2)استقرای تام است چون از تک تک افراد نظرسنجی شده است .                3)قیاس است .7-نتیجه قیاسی عبارت است از (( خفاش پستاندار است )) . کدام یک از عبارات زیر ، می تواند تشکیل دهنده قیاسی باشد که این نتیجه از آن گرفته شده است ؟

1)اگر خفاش پرنده باشد ، پستاندار نیست . خفاش پرنده نیست . 

2)اگر خفاش پستاندار باشد ، پرنده نیست . خفاش پرنده نیست .

3)خفاش حیوان است . بعضی حیوانات پستاندار هستند .

4)خفاش بچه زا است . هر بچه زایی پستاندار است . 


پاسخ گزینه 4 است . در گزینه 4 ، قیاس شکل اول و معتبر است . بررسی سایر گزینه ها :

1)مغالطه رفع مقدم است .          2)مغالطه وضع تالی است .                   3)قیاس شکل اول است که در آن مقدمه دوم کلی نیست ، پس نامعتبر است . 8-کدام عبارت با نظریه نسبی بودن ارزش های اخلاقی همخوانی ندارد ؟ 

1)عدالت و راستگویی ریشه در فرهنگ یک جامعه دارد .

2)ارزش های اخلاقی اعتبار خود را از قوانین جامعه می گیرند . 

3)رفتاری اخلاقی است که منفعت جامعه را در پی داشته باشد . 

4)انسان بر اساس عقل ، قادر به تشخیص بایدها و نبایدهای اساسی اخلاق است . 


پاسخ گزینه 4 است . عقل حکم واحد دارد ، پس اگر ملاک تشخیص بایدها و نبایدهای باشد ، نمی تواند باعث نسبی گرایی در اخلاق شود . 9-کدام عبارت درست است ؟ 

1)در ریاضیات هم مانند فلسفه اولی ، مسئله وحدت و کثرت مورد بررسی عقلانی قرار می گیرد . 

2)فلسفه اولی می کوشد تا پدیده های گوناگون جهان را مورد بررسی عقلانی قرار دهد . 

3)مسئله تغییر و حرکت ، به جز فلسفه اولی در علم تجربی هم مورد توجه است . 

4)علوم تجربی توانایی بررسی مصادیق رابطه علیت را ندارد . 


پاسخ گزینه 3 است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)مسئله وحدت و کثرت به روش عقلانی فقط در فلسفه اولی بررسی می شود .

2)فلسفه اولی وجود پدیده های جهان را بررسی عقلانی می کند .

4)وظیفه علوم تجربی بررسی مصداق علیت و وظیفه فلسفه اولی بررسی مفهوم آن است . 10-سقراط در زمان خودش به دانایی مشهور بود . علت این موضوع به نظر او چه بود ؟ 

1)این که او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد .

2)پیام سروش معبد دلفی مبنی بر اینکه او داناترین مرد شهر است .

3)گفت و گوهای او با مردم ، برای اینکه فرمان خداوند را به جای آورده باشد .

4)تصور مردم مبنی بر اینکه او پاسخ سوالاتی را که از سوفسطائیان می کند ، می داند .


پاسخ گزینه 4 است . سقراط علت مشهور بودن خود به دانایی را این موضوع می دانست که مردم تصور می کردند پاسخ سوالاتی که او از مدعیان دانایی می کند و آنها نمی دانند ، او می داند در حالی که چنین نیست و دانای حقیقی فقط خداست . 11-با توجه به نظریه اخلاقی ارسطو ، کدام عبارت درست است ؟ 

1)شجاعت مساوی قوت قلب ، نهراسیدن و دل به دریا زدن است . 

2)یک خیر نهایی وجود دارد که همه ی خیرهای دیگر به آن باز می گردند . 

3)فضیلت اخلاقی امری است که از احساسات ملایم و معتدل ناشی می شود . 

4)برترین ارزش برای انسان آن است که خیر جامعه را بر خیر خود مقدم بداند . 


پاسخ گزینه 2 است . از نظر ارسطو خیری نهایی وجود دارد که همه ی خیرهای دیگر به او باز می گردند . بررسی سایر گزینه ها :

1)شجاعت حد اعتدال دو صفت است ، نه مساوی سه صفت .

3)فضیلت اخلاقی رعایت حد اعتدال است ، نه احساسات ملایم و معتدل .

4)برترین ارزش ، تقدم خیر اجتماعی بر فردی نیست . 12-کدام عبارت به این سوال که (( چرا شکاک واقعی وجود ندارد ؟ )) پاسخ نمی دهد ؟ 

1)شک در واقعیت ، مستلزم اثبات آن است .                  2)اصل واقعیت برای هر انسانی بدیهی است . 

3)اصل واقعیت ، مبدأ تحقیقات فلسفی است .             4)همه ی شکاکان در زندگی خود با واقعیت سر و کار دارند . 


پاسخ گزینه 3 است . اینکه اصل واقعیت مستقل از ذهن ، مرز تحقیقات فلسفی است ، جنبه معرفتی دارد و لذا ربطی به اینکه شکاک واقعی وجود ندارد ، که جنبه وجودی دارد ، ندارد .13-کدام کتاب ، نوعی شرح فلسفی به شمار می رود و برترین سعادت از نظر فارابی کدام است ؟ 

1)اغراض مابعدالطبیعه – ریاست مدینه فاضله                       2)اغراض مابعدالطبیعه – اتصال به عقل فعال 

3)رساله جمع بین رأی دو حکیم – ریاست مدینه فاضله          4)رساله جمع بین رأی دو حکیم – اتصال به ملک وحی 


پاسخ گزینه 2 است . رساله اغراض مابعدالطبیعه شرح فلسفی کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است . برترین سعادت از نظر فارابی ، اتصال به ملک وحی یا عقل فعال است . 14-بیت زیر به کدام نکته به طور مستقیم اشاره دارد ؟ 

(( ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی  * * * ترسم این نکته به تحقیق نتوانی دانست )) 

1)احساس بی نیازی عارف از براهین عقلی                   2)آیت بودن عقل و عشق نزد عارف 

3)مقدمه بودن عقل برای نیل به عشق نزد عارف         4)تلازم عقل و استدلال با عشق و مجذوبیت 


پاسخ گزینه 1 است . بیت مورد نظر اشاره به احساس بی نیازی عارف از براهین عقلی برای کشف حقیقت دارد . 15-کدام عبارت درست است ؟

1)در سفر (( فی الخلق بالحق )) سالک به اذن پروردگار ، عوالم گوناگون را پشت سر گذاشته و به ذات حق می رسد .

2)ملاصدرا در کتاب اسفار ، مباحث صفات الهی را در مرحله ی (( سیر من الحق الی الخلق )) مورد توجه قرار داده است . 

3)مباحث کلی وجود که زمینه ساز بحث توحید است ، در اسفار ، با مرحله ی (( سفر من الخلق الی الحق )) مطابقت دارد . 

4)ملاصدرا برای تأکید بر شیوه ابتکاریش در فلسفه ، در کتاب اسفار ، سفرهای چهارگانه عرفانی را مورد بررسی قرار داده است . 


پاسخ گزینه 3 است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)در سفر فی الخلق بالحق سالک به سیر در میان مردم و هدایت آنها می پردازد .

2)مباحث صفات الهی در سفر دوم بالحق فی الحق مطرح می شود . 

4)ملاصدرا برای تأکید بر شیوه ابتکاریش نام کتاب مهم خود را اسفار گذاشت و در آن مباحث فلسفی را با مراحل سلوک عرفانی مطابقت داد . 16-اگر هم (( وجود )) و هم (( ماهیت )) اعتباری باشند ، کدام نتیجه به دست می آید ؟ 

1)زیادت وجود بر ماهیت در ذهن                       2)تمایز ذاتی موجودات از یکدیگر 

3)بسته شدن راه شناخت واقعیات                    4)اشتراک موجودات در اصل وجود و اختلاف ماهیات آنها 


پاسخ گزینه 3 است . اگر هم وجود و هم ماهیت اعتباری باشند یعنی هر دو ساخته ی ذهن انسان باشند ، دیگر شیء خارجی وجود نخواهد داشت و لذا شناخت ممکن نمی شود . 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/10/2023 5:48:38 AM
Menu