خلاصه نکات و حل تست شیمی - حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی

درسنامه کل شیمی 1 مقطع 12 ریاضی ازمون 3 تیر حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجوی معماری دانشگاه تهران

خلاصه نکات و حل تست شیمی - حسابان کنکور ریاضی-حنانه اتفاقی

درسنامه شیمی 1 

مقطع 12 ریاضی ازمون 3 تیر 

حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجوی معماری دانشگاه تهران 

6/10/2023 5:04:25 AM
Menu