کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)

برای موفقیت در آزمون‌ها و نهایتا در کنکور سراسری نیاز است روش مطالعه‌ی مناسبی داشته باشیم. یکی از راهکارها استفاده از تجربیات نفرات برتر است.

کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)
  • سلام دوستان


  • برای موفقیت در آزمون ها و نهایتا در کنکور سراسری نیاز است روش مطالعه ی مناسبی داشته باشیم. یکی از راهکارها، استفاده از تجربیات نفرات برتر است.

  • در این مطلب، لیست روش مطالعه ی نفرات برتر آزمون های کانون در تمامی دروس (رشته های تجربی، ریاضی و انسانی) به صورت یکجا برای شما تهیه شده تا بتوانید به همه ی روش های مطالعه دسترسی داشته و آنها را باهم مقایسه کرده و روش برگزیده خود را انتخاب کنید.

  • هم چنین می توانید در قسمت کامنت ها، روش مطالعه خود را بنویسید.


این لیست دائما در حال به روز شدن است.

با کلیک بر روی نام هر دانش آموز برتر، روش مطالعه آنرا ببینید.


دروس عمومی همه رشته ها
 نام درسنام و مشخصات دانش آموز                   
ادبیاتامین قائمی امیری با میانگین تراز 7415 و کیان عبداللهی با میانگین تراز 7036 
ادبیات
نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و رضا فاضلی با میانگین تراز 7441
ادبیاتروش مطالعه ادبیات از زبان سجاد بهنام با میانگین درصد 81
عربیمعصومه مرندی با میانگین تراز 7128 و میانگین درصد 78 
عربی صبا عصری با میانگین تراز 7156 و دنیز عبدل زاده با میانگین تراز 7238
زبانثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 98
زبان نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و سیده فاطمه ابراهیمی با میانگین تراز 7292 
دینی
 علی رضا یوسفیان با میانگین تراز 7156 و سینا شیخ بیگلو با میانگین تراز 7048 
دینیمحمد رضا شکری با میانگین تراز 7003 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
دینی

زهرا فردی با میانگین تراز 7238 و میانگین درصد 86 دروس اختصاصی تجربی
 نام درسنام و مشخصات دانش آموز
ریاضیمبین روشن با میانگین تراز 7360 و علی رضا احمدی واستانی با میانگین تراز 7281 
زیستثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و علی شیخ با میانگین تراز 7054
زیستیگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 88
زیستیزدان حسنوند با میانگین تراز 7589 و علی رضا احمدی واستانی با میانگین تراز 7281
زیست
امیر محمد اکرمی نژاد با میانگین تراز 7064 و سعید محمدی با میانگین تراز 7200
زیست کیان عبداللهی با میانگین تراز 7136 و میانگین درصد 87
فیزیکیزدان حسنوند با میانگین تراز 7589 و علی شیخ با میانگین تراز 7054
فیزیک
حسین صوری با میانگین تراز 7292 و میانگین درصد 92
شیمیثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و رضا فاضلی با میانگین تراز 7441
شیمینیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و میانگین درصد 91دروس اختصاصی ریاضی
نام درس                                                   نام و مشخصات دانش آموز                                                          
 حسابان 
پارسا رجائی با میانگین تراز 7807 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
حسابان علی رضا پور بابا با میانگین تراز 7237 و علی رضا کامکار با میانگین تراز 7055
آمار و احتمالمحمد جواد وفائی با میانگین تراز 7177 و سوسن کیانی با میانگین تراز 6650
هندسه رادین صادقیان میانگین درصد 87 و ارشیا اکبری میانگین درصد 81
فیزیک امیر تانوردی با میانگین تراز 7347 و محمد امین انصاری با میانگین تراز7223
فیزیکعلیرضا پوربابا با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 90
ریاضی پایهپارسا رجائی با میانگین تراز 7807 وپارسا پیمائی با میانگین تراز 6921
گسستهمحمد جواد مهماندوست با میانگین تراز 7000 و میانگین درصد 82
شیمی

سیده فاطمه ابراهیمی با میانگین تراز7292 و میانگین درصد 89دروس اختصاصی انسانی
نام درس              نام و مشخصات دانش آموز                           
  فلسفه و منطق         سروش نادری با میانگین تراز 6901 و عارفه مرادی با میانگین تراز 7153
فلسفه و منطق
زهرا ناصرخیل با میانگین تراز 6700 و میانگین درصد78

ریاضی و آمار

سیده فاطمه هاشمی با میانگین تراز 7499 و سحر حسن زاده با میانگین تراز 7531

اقتصاد

سید مجتبی حسینی با میانگین تراز 7186 و روش مطالعه دوم از سحر حسن زاده با میانگین تراز 7531 
علوم و فنون ادبیرضا جلولی با میانگین درصد 78 
جامعه شناسیسید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335 و میانگین درصد 91 
روانشناسیامیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014 و میانگین درصد 74