روش مطالعه فیزیک: کیانا عباسی با میانگین درصد 91 در آزمون ها

در این مطلب کیانا عباسی از شهر پاکدشت با میانگین درصد 91 در درس فیزیک، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه فیزیک: کیانا عباسی با میانگین درصد 91 در آزمون ها

در این مطلب کیانا عباسی از شهر پاکدشت با میانگین درصد 91 در درس فیزیک، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.

نظر شما درباره این روش مطالعه چیست؟ روش مطالعه شما در این درس چگونه است؟ در کامنت ها برای ما بنویسید.