روش مطالعه روانشناسی : امیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014

امیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014 و میانگین درصد 74 در درس روانشناسی از سمنان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه روانشناسی : امیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014

دانش آموزان عزیز سلام...


امیر محمد رشیدی با میانگین تراز 7014 و میانگین درصد 74 در درس روانشناسی از سمنان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما روانشناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید