زهرا محمدی معمار با میانگین تراز 7447 ادبیات را چگونه می‌خواند

زهرا محمدی معمار با میانگین تراز 7447 و میانگین درصد 84 در درس ادبیات از بهبهان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

زهرا محمدی معمار با میانگین تراز 7447 ادبیات را چگونه می‌خواند

دانش آموزان عزیز سلام...


زهرا محمدی معمار با میانگین تراز 7447 و میانگین درصد 84 در درس ادبیات از بهبهان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما ادبیات را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه کننده : علی جابری _ دانشجوی حقوق بهشتی