روش مطالعه زیست : یگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348

یگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 88 در درس زیست از خوی ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه زیست : یگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348

دانش آموزان عزیز سلام...


یگانه جعفر زاده با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 88 در درس زیست از خوی ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما زیست را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید