دو روش مطالعه فلسفه و منطق از زبان دانش آموزان برتر

در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس فسلفه و منطق با شما به اشتراک گذاشته اند.

دو روش مطالعه فلسفه و منطق از زبان دانش آموزان برتر
  • دانش آموزان عزیز سلام 


  • در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس فسلفه و منطق  با شما به اشتراک گذاشته اند.

  • روش مطالعه اول از سروش نادری با میانگین تراز 6901 و میانگین درصد 75 از سنندج به صورت مکتوب و روش مطالعه دوم از عارفه مرادی با میانگین تراز 7153 و میانگین درصد 79 از اراک به صورت صوتی در اختیار شما قرار گرفته است.


  • در کامنت ها بنویسید که شما کدام روش مطالعه را می پسندید؟ 

  • (همچنین میتوانید روش مطالعه خود را، مربوط به درس فلسفه و منطق، با دوستانتان به اشتراک بگذارید.)


  • لیست جامع روش های مطالعه از لینک زیر قابل دسترسی است:

  • کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)


روش مطالعه اول از سروش نادریروش مطالعه دوم از عارفه مرادی به صورت فایل صوتی است. وویس ایشان حاوی نکات بسیار مفیدی است که برخی از نکات گفته شده به شرح زیر است.


1. تست اولیه بدون زمان

2. تحلیل دقیق تست ها

3. حل تست های زمان دار بعد از تسلط در درس

4. وارد کردن نکات به کتاب در بخش مربوط

فایل های ضمیمه

فایل صوتی روش مطالعه عارفه مرادی