روش مطالعه عربی : معصومه مرندی با میانگین تراز 7128

معصومه مرندی با میانگین تراز 7128 و میانگین درصد 78 در درس عربی از ساوه ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه عربی : معصومه مرندی با میانگین تراز 7128

دانش آموزان عزیز سلام...


معصومه مرندی با میانگین تراز 7128 و میانگین درصد 78 در درس عربی از ساوه ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما عربی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید