روش مطالعه اقتصاد : فاطمه قدیمی با میانگین درصد 93

فاطمه قدیمی با میانگین تراز 7186 و میانگین درصد 93 در درس اقتصاد از تهران ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه اقتصاد : فاطمه قدیمی با میانگین درصد 93

دانش آموزان عزیز سلام...


فاطمه قدیمی با میانگین تراز 7186 و میانگین درصد 93 در درس اقتصاد از تهران ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما اقتصاد را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید