سیدرضاهاشمی با چه روش مطالعه‌ای جامعه‌شناسی را 100درصد می‌زند

سید رضا هاشمی با میانگین درصد 100 در درس جامعه شناسی از یزد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

سیدرضاهاشمی با چه روش مطالعه‌ای جامعه‌شناسی را 100درصد می‌زند

دانش آموزان عزیز سلام...


سید رضا هاشمی با میانگین درصد 100 در درس جامعه شناسی از یزد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما جامعه شناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید
مصاحبه گر : علی جابری _ دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی