روش مطالعه فارسی ششم : امیررضا ستایش با میانگین درصد 89

در این مطلب امیررضا ستایش با میانگین درصد 89 در درس فارسی از رشت؛ روش مطالعه‌ی خود را در این درس با شما در میان گذاشته است.

روش مطالعه فارسی ششم : امیررضا ستایش با میانگین درصد 89

دانش آموزان عزیز سلام


در این مطلب امیررضا ستایش با میانگین درصد 89 در درس فارسی از رشت؛ روش مطالعه ی خود را در این درس با شما در میان گذاشته است.

شما این درس را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.