نگین صالح زاده با میانگین درصد 92 زبان را چگونه مطالعه می‌کند.

نگین صالح زاده با میانگین درصد 92 در درس زبان ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

نگین صالح زاده با میانگین درصد 92 زبان را چگونه مطالعه می‌کند.

دانش آموزان عزیز سلام...


نگین صالح زاده با میانگین درصد 92 در درس زبان ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما زبان انگلیسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در کامنت ها برای ما بنویسید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید