روش مطالعه ریاضی : زهرا براتی با میانگین درصد 87

زهرا براتی با میانگین درصد 87 در درس ریاضی از بجنورد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه ریاضی : زهرا براتی با میانگین درصد 87

دانش آموزان عزیز سلام...


زهرا براتی با میانگین درصد 87 در درس ریاضی از بجنورد ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما ریاضی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید