روش مطالعه جامعه شناسی : نگین صالح زاده با میانگین درصد 89

نگین صالح زاده با میانگین درصد 89 در درس جامعه شناسی ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه جامعه شناسی : نگین صالح زاده با میانگین درصد 89

دانش آموزان عزیز سلام...


نگین صالح زاده با میانگین درصد 89 در درس جامعه شناسی ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما جامعه شناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید