روش مطالعه شیمی : نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و درصد 91

نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و میانگین درصد 91 در درس شیمی از تهران ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه شیمی : نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و درصد 91

دانش آموزان عزیز سلام...


نیلوفر دهباشی با میانگین تراز 7346 و میانگین درصد 91 در درس شیمی از تهران ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما شیمی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید