دو روش مطالعه دینی از زبان دانش آموزان برتر (کلکسیون روش‌ها)

در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس دینی با شما به اشتراک گذاشته اند.

دو روش مطالعه دینی از زبان دانش آموزان برتر (کلکسیون روش‌ها)
  • دانش آموزان عزیز سلام 


  • در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس دینی با شما به اشتراک گذاشته اند.

  • روش مطالعه اول از علی رضا یوسفیان با میانگین تراز 7158 و میانگین درصد 98 از تبریز و روش مطالعه دوم از علی سینا شیخ بیگلو با میانگین تراز 7048 و میانگین درصد 89 باز هم از تبریز در اختیار شما قرار گرفته است.

  • در کامنت ها بنویسید که شما کدام روش مطالعه را می پسندید؟ 

  • (همچنین میتوانید روش مطالعه خود را، مربوط به درس دینی، با دوستانتان به اشتراک بگذارید)


لیست جامع روش های مطالعه از لینک زیر قابل دسترسی است:

کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)


1) روش مطالعه علی رضا یوسفیان2) روش مطالعه علی سینا شیخ بیگلو