دو روش مطالعه زیست از زبان دانش آموزان برتر (کلکسیون روش‌ها)

در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس زیست با شما به اشتراک گذاشته اند.

دو روش مطالعه زیست از زبان دانش آموزان برتر (کلکسیون روش‌ها)
  • دانش آموزان عزیز سلام 


  • در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس زیست با شما به اشتراک گذاشته اند.

  • روش مطالعه اول از ثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 88 از شیراز به صورت مکتوب و روش مطالعه دوم از علی شیخ با میانگین تراز 7054 و میانگین درصد 84 از شاهرود به صورت صوتی در اختیار شما قرار گرفته است.

  • در کامنت ها بنویسید که شما کدام روش مطالعه را می پسندید؟ 

  • (همچنین میتوانید روش مطالعه خود را، مربوط به درس زیست، با دوستانتان به اشتراک بگذارید.)


لیست جامع روش های مطالعه از لینک زیر قابل دسترسی است:

کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)


1) روش مطالعه ثنا فارسی


2) روش مطالعه دوم به صورت صوتی از علی شیخ می باشد. برخی از نکات ذکر شده در فایل صوتی ایشان به شرح زیر است.

1.اهمیت کتاب درسی

2.حفظ تک تک شکل ها و خطوط کتاب درسی

3.روش حفظ کردن کتاب و ارائه

4.گرفتن امتحان از خود بعد از خواندن و تست زدن برای سنجیدن تسلط آموخته ها


مصاحبه کننده:محمد کاظمی


فایل های ضمیمه