روش مطالعه تاریخ و جغرافیا : حلیمه آژید با میانگین درصد 88

حلیمه آژید با میانگین تراز 7120 و میانگین درصد 91 در درس تاریخ و جغرافیا از سوق ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه تاریخ و جغرافیا : حلیمه آژید با میانگین درصد 88

دانش آموزان عزیز سلام...


حلیمه آژید با میانگین تراز 7120 و میانگین درصد 91 در درس تاریخ و جغرافیا از سوق ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما تاریخ و جغرافیا را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه کننده : علی جابری دانشجوی حقوق دانشگاه بهشتی