روش مطالعه ریاضی ششم دبستان:آروان عزیزی با میانگین درصد 87

در این مطلب آروان عزیزی با میانگین تراز 6808 و میانگین درصد 87 در درس ریاضی از ارومیه؛ روش مطالعه‌ی خود را در این درس با شما در میان گذاشته است.

روش مطالعه ریاضی ششم دبستان:آروان عزیزی با میانگین درصد 87

دانش آموزان عزیز سلام


در این مطلب آروان عزیزی با میانگین تراز 6808 و میانگین درصد 87 در درس ریاضی از ارومیه؛ روش مطالعه ی خود را در این درس با شما در میان گذاشته است.

شما این درس را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.