روش مطالعه روانشناسی:امیرحسین کریمی با میانگین تراز7148ودرصد87

امیرحسین کریمی با میانگین تراز 7148 و میانگین درصد 87 در درس روانشناسی از آمل ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه روانشناسی:امیرحسین کریمی با میانگین تراز7148ودرصد87

دانش آموزان عزیز سلام...


امیرحسین کریمی با میانگین تراز 7148 و میانگین درصد 87 در درس روانشناسی از آمل ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما روانشناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه کننده ملیکا کلانتری دانشجوی پزشکی دانشگاه اصفهان