روش مطالعه عربی : فاطمه صادقی مهارلوئی با میانگین تراز 7152

فاطمه صادقی مهارلوئی با میانگین تراز 7152 و میانگین درصد 78 در درس عربی از شیراز ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه عربی : فاطمه صادقی مهارلوئی با میانگین تراز 7152

دانش آموزان عزیز سلام...


فاطمه صادقی مهارلوئی با میانگین تراز 7152 و میانگین درصد 78 در درس عربی از  شیراز ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما عربی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه کننده علی جابری دانشجوی حقوق شهید بهشتی