روش مطالعه دینی:مینا سنگی زاده با میانگین درصد 87

مینا سنگی زاده شهدادی با میانگین تراز 7130 و میانگین درصد 87 در درس دینی از کرمان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه دینی:مینا سنگی زاده با میانگین درصد 87

دانش آموزان عزیز سلام...


مینا سنگی زاده شهدادی با میانگین تراز 7130 و میانگین درصد 87 در درس دینی از کرمان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما این درس را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید
مصاحبه گر : علی جابری _ دانشجوی حقوق شهید بهشتی