روش مطالعه جامعه شناسی : سید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335

سید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335 و میانگین درصد 91 در درس جامعه شناسی ازبجنورد؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه جامعه شناسی : سید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335

دانش آموزان عزیز سلام...


سید حامد مرتضوی با میانگین تراز 7335 و میانگین درصد 91 در درس جامعه شناسی ازبجنورد؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما جامعه شناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینیدمصاحبه گر : علی جابری _ دانشجوی حقوق شهید بهشتی


مجید سلطانی
ارسال شده توسط : مجید سلطانی