روش مطالعه روانشناسی : زینب مطهری با میانگین درصد 97

زینب مطهری با میانگین ترلز 7528 و میانگین درصد 97 در درس روانشناسی از جاجرم ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه روانشناسی : زینب مطهری با میانگین درصد 97

دانش آموزان عزیز سلام...


زینب مطهری با میانگین ترلز 7528 و میانگین درصد 97 در درس روانشناسی از جاجرم ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما روانشناسی را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید