روش مطالعه فیزیک:علیرضا پوربابا با میانگین تراز7237ودرصد90

علیرضا پوربابا با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 90 در درس فیزیک از قزوین ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه فیزیک:علیرضا پوربابا با میانگین تراز7237ودرصد90

دانش آموزان عزیز سلام...


علیرضا پوربابا با میانگین تراز 7348 و میانگین درصد 90 در درس فیزیک از قزوین ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.


شما فیزیک را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید