روش مطالعه ریاضی از زبان محمدحسین فعلی با میانگین درصد 94

در این مطلب محمدحسین فعلی از شهر کرج با میانگین درصد 94 در درس ریاضی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه ریاضی از زبان محمدحسین فعلی با میانگین درصد 94

در این مطلب محمدحسین فعلی از شهر کرج با میانگین درصد 94 در درس ریاضی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.

نظر شما درباره این روش مطالعه چیست؟ روش مطالعه شما در این درس چگونه است؟ در کامنت ها برای ما بنویسید.