روش مطالعه ادبیات : راضیه انصاریان با میانگین درصد 72

راضیه انصاریان با میانگین درصد 72 در درس ادبیات از لردگان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه ادبیات : راضیه انصاریان با میانگین درصد 72

دانش آموزان عزیز سلام...


راضیه انصاریان با میانگین درصد 72 در درس ادبیات از لردگان ؛ روش مطالعه خود را (کلکسیون روش مطالعه) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما این درس را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه این درس روش خاصی دارید ؟! در قسمت کامنت ها یادداشت کنید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید
مصاحبه کننده : علی جابری دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی