دو روش مطالعه شیمی از زبان دانش آموزان برتر: (کلکسیون روش‌ها)

در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس شیمی با شما به اشتراک گذاشته اند.

دو روش مطالعه شیمی از زبان دانش آموزان برتر: (کلکسیون روش‌ها)
  • دانش آموزان عزیز سلام 


  • در این مطلب دو نفر از دانش آموزان برتر امسال، روش مطالعه خود (کلکسیون روش مطالعه) را در درس شیمی با شما به اشتراک گذاشته اند.

  • روش مطالعه اول از ثنا فارسی با میانگین تراز 7125 و میانگین درصد 87 از شیراز به صورت مکتوب و روش مطالعه دوم از رضا فاضلی با میانگین تراز 7441 و میانگین درصد

  • 92 از اراک به صورت صوتی در اختیار شما قرار گرفته است.

  • در کامنت ها بنویسید که شما کدام روش مطالعه را می پسندید؟ 

  • (همچنین میتوانید روش مطالعه خود را، مربوط به درس شیمی، با دوستانتان به اشتراک بگذارید.)


لیست جامع روش های مطالعه از لینک زیر قابل دسترسی است:

کلکسیون روش مطالعه (لیست جامع روش ها)


روش مطالعه اول از ثنا فارسی
روش دوم از رضا فاضلی به صورت صوتی در اختیار شما قرار گرفته است که حاوی نکات بسیار خوب و کاربردی است که پیشنهاد می دهم که حتما گوش دهید.