روش مطالعه علوم‌وفنون ادبی:ثمین فاضل زاده با میانگین درصد 84

ثمین فاضل زاده با میانگین تراز 7310 و میانگین درصد 84 در درس علوم و فنون از خوی ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه علوم‌وفنون ادبی:ثمین فاضل زاده با میانگین درصد 84

دانش آموزان عزیز سلام...


ثمین فاضل زاده با میانگین تراز 7310 و میانگین درصد 84 در درس علوم و فنون از خوی ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما علوم و فنون را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه علوم و فنون روش خاصی دارید ؟ در کامنت ها برای ما بنویسید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید
مصاحبه کننده : علی جابری دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی