روش مطالعه علوم و فنون : مریم میرزایی با میانگین تراز 7555

مریم میرزایی با میانگین تراز 7555 و میانگین درصد 89 در درس علوم و فنون از شهرکرد ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

روش مطالعه علوم و فنون : مریم میرزایی با میانگین تراز 7555

دانش آموزان عزیز سلام...


مریم میرزایی با میانگین تراز 7555 و میانگین درصد 89 در درس علوم و فنون از شهرکرد  ؛ روش مطالعه خود را ( کلکسیون روش مطالعه ) در این درس با شما به اشتراک گذاشته است.

شما علوم و فنون را چگونه مطالعه می کنید؟! آیا در مطالعه علوم و فنون روش خاصی دارید ؟! در کامنت ها برای ما بنویسید.


لیست همه ی روش های مطالعه را در اینجا ببینید
مصاحبه کننده : علی جابری دانشجوی حقوق شهید بهشتی