رویکردها و تحلیل‌های کنکور 1400 از نگاه دبیران

در این مطلب رویکرد‌ها و همچنین تحلیل‌های کنکور 1400 رشته هنر توسط دبیران، مدیران و رتبه‌ها برتر گردآوری شده است.

رویکردها و تحلیل‌های کنکور 1400  از نگاه دبیران

سلام

در این مطلب رویکرد ها و همچنین تحلیل های کنکور 1400  توسط مدیران، دبیران،  و رتبه های برتر گردآوری شده است.


برای دیدن هر مطلب میتوانید  بر روی آن کلیک کنید.

رویکردها با رنگ سبز

تحلیل ها با رنگ آبیدروس عمومی رشته زبان
دروس عمومی

امیرحسین رضافر : جمع بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه عمومی کنکور زبان 1400

سجاد محمد نژاد : سوالات چالشی دروس عمومی کنکور منحصراً زبان 1400

ادبیاتمرتضی منشاری : تحلیل فارسی کنکور منحصرا زبان 1400             

محسن اصغری: تحلیل درس ادبیات در کنکور منحصراً زبان 1400

عربی

بشیر حسین زاده: فیلم تحلیل و حل تشریحی عربی کنکور زبان 1400

حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی کنکور منحصراً زبان 1400

دینی

حامد هوشیاران : رویکردهای درس دین و زندگی در کنکور زبان 1400

زبان انگلیسی

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان عمومی کنکور 1400 - منحصراً زبان

دروس اختصاصی رشته زبان
دروس اختصاصی       

امیرحسین رضافر : جمع بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه اختصاصی کنکور زبان 1400

زبان تخصصی

سپیده عرب : رویکردها و گرایش‌های زبان تخصصی کنکور 1400 زبان

سجاد محمدنژاد : سوالات چالشی زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 1400

سپهر برومند: تحلیل درس زبان تخصصی کنکور 1400                                                                                                       

کنکور 1400 رشته تجربی

دروس عمومی رشته تجربی                                  زهراالسادات غیاثی : روز کنکور تجربی 1400 در سایت کانون چگونه گذشت؟
دروس عمومی

   حامد هوشیاران : چیدمان دروس عمومی کنکورتجربی، ریاضی، انسانی،هنر وزبان 1400

سجاد محمدنژاد: سوالات چالشی دروس عمومی کنکور تجربی 14۰۰

ادبیات

علیرضا احمدی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور تجربی 1400

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس فارسی کنکور تجربی 1400

عربی

حامد مقدس زاده: تحلیل درس عربی کنکور تجربی1400

احمد برخان: تحلیل درس عربی کنکور تجربی 1400

عمار تاج بخش: تحلیل عربی کنکور تجربی 1400

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس عربی کنکور تجربی 1400

دینی

حامد هوشیاران : رویکردهای درس دین و زندگی در کنکور خارج تجربی 1400

حامد هوشیاران : رویکرد درس دین و زندگی کنکور تجربی 1400

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس معارف کنکور تجربی 1400

سیداحسان هندی: تحلیل دین و زندگی - کنکور تجربی 1400

زبان انگلیسی

سپیده عرب: رویکردها و گرایش‌های زبان انگلیسی کنکور 1400 تجربی

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی زبان انگلیسی کنکور تجـربی 1400

سپیده عرب: 24 واژه زبان کنکور تجربی 1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته

محمد سهرابی:تحلیل زبان انگلیسی کنکور 1400 تجربی

دروس اختصاصی رشته تجربی
بهروز نظری: چرا کنکور دشوار بهتر است؟ 
دروس اختصاصی

سجاد محمدنژاد: سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1400

نوید آرمات: نظرات شناسنامه دار درباره سطح دشواری کنکور تجربی 1400

زیست

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی زیست - کنکور تجربی 1400

برادران رسولی : تحلیل درس زیست شناسی در کنکور1400

لیدا علی اکبری: تحلیل درس زیست شناسی در کنکور1400

ایمان شهابی نسب: تحلیل زیست‌شناسی کنکور تجربی 1400 

امیررضا رحمانی: تحلیل زیست‌شناسی کنکور تجربی 1400

ریاضیات

علی مرشد: رویکردهای درس ریاضی تجربی در کنکور 1400

              سپهر قاسمی، رتبه 15 تجربی : تحلیل ریاضی تجربی در کنکور 1400

امیر وفائی: تحلیل ریاضی کنکور تجربی 1400 

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس ریاضی- کنکور تجربی 1400

فیزیک

امیرحسین برادران: رویکردهای درس فیزیک تجربی در کنکور 1400

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس فیزیک کنکور تجربی 1400

مهدی براتی : تحلیل درس فیزیک تجربی در کنکور 1400

حامد خسروی: تحلیل درس فیزیک تجربی در کنکور 1400

فاطمه جلالی: تحلیل درس فیزیک تجربی در کنکور 1400

شیمی

امیر قاسمی: رویکردهای درس شیمی تجربی در کنکور 1400

سید علی موسوی فرد: سوالات شیمی دهم کنکور 1400 رشته‌ی تجربی 

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی درس شیمی کنکور تجربی 1400

مسعود جعفری: تحلیل شیمی کنکور 1400 رشته‌ی تجربی

امین نوروزی: تحلیل شیمی کنکور 1400 رشته‌ی تجربی

هادی مهدی زاده: تحلیل درس شیمی رشته تجربی در کنکور1400

زمین شناسی

آرین فلاح اسدی: رویکردهای درس زمین‌شناسی تجربی در کنکور 1400
کنکور 1400 رشته ریاضی

دروس عمومی رشته ریاضی                                              محمد اکبری: روز کنکور ریاضی 1400 در سایت کانون چگونه گذشت ؟
دروس عمومی


امیرحسین رضا فر : جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی عمومی کنکور ریاضی 1400

سجاد محمدنژاد : سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400

ادبیات

الهام محمدی: رویکرد درس ادبیات در سه کنکور (هنر، ریاضی و انسانی) 1400

  حسین پرهیزکار: تحلیل درس فارسی کنکور ریاضی 1400 

علیرضا احمدی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور ریاضی 1400

عربی

احمد برخان: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

مهدی اسماعیلی: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

محمدصادق خادم قائمی: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

داود شالفروشان: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

محمدمهدی محمودی: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

دینی

حامد هوشیاران : رویکردهای درس دین و زندگی کنکور ریاضی 1400

محسن بیاتی: تحلیل دین و زندگی کنکور ریاضی 1400

سیداحسان هندی: تحلیل درس دین و زندگی کنکور ریاضی 1400

حسین ابراهیمی: تحلیل درس دین وزندگی کنکور ریاضی 1400

زبان انگلیسی

سپیده عرب : رویکردها و گرایش‌های زبان انگلیسی کنکور 1400 ریاضی

دروس اختصاصی رشته ریاضی
دروس اختصاصی

سجاد محمد نژاد : سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1400

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی اختصاصی کنکور ریاضی 1400

حسابان                             

عادل حسینی: گرایش‌های درس حسابان کنکورریاضی 1400                                      

گسسته و هندسه

امیرحسین ابومحبوب : گرایش‌های درس هندسه و گسسته کنکورریاضی 1400

علی سعیدی زاد : تحلیلی بر سوال‌های هندسه و گسسته کنکور 1400 ریاضی

فیزیک

امیرحسین برادران: تحلیل فیزیک ریاضی 1400 + 5 توصیه به تجربی ها

بابک اسلامی : گرایش‌های درس فیزیک کنکور ریاضی 1400

محمد اکبری: تحلیلی بر سوال‌های فیزیک کنکور 1400 ریاضی

مهدی سلطانی: تحلیل بر سوال‌های فیزیک کنکور 1400 ریاضی

شیمی

 زهراسادات غیاثی : 5 نکته در مورد درس شیمی کنکور ریاضی 1400

محمدحسن محمدزاده مقدم : رویکردهای درس شیمی کنکور ریاضی 1400

حسن عیسی زاده:تحلیل درس شیمی رشته ریاضی در کنکور1400

 هادی مهدی زاده : تحلیل درس شیمی رشته ریاضی در کنکور1400

امین نورزی : تحلیل درس شیمی کنکور ریاضی 1400

 مسعود جعفری : تحلیل درس شیمی رشته ریاضی در کنکور1400

 امیر قاسمی : تحلیل درس شیمی کنکور ریاضی 1400


کنکور 1400 رشته انسانی

دروس عمومی رشته انسانی
دروس عمومی

جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی عمومی کنکور انسانی 1400

سجاد محمدنژاد : سوالات چالشی دروس عمومی کنکور ریاضی و انسانی 1400
ادبیات

علیرضا احمدی: تحلیل ادبیات فارسی عمومی کنکور انسانی 1400

عربی

عمار تاج بخش: تحلیل عربی عمومی انسانی 1400

احمد برخان: تحلیل درس عربی عمومی کنکور انسانی 1400

دینی

حامد هوشیاران : رویکردهای درس دین و زندگی در کنکور انسانی 1400

زبان انگلیسی

سپیده عرب:رویکردها و گرایش‌های زبان انگلیسی کنکور 1400 انسانی

سپیده عرب: 22 واژه زبان کنکور انسانی1400 از واژگان پرتکرار کنکورهای گذشته

دروس اختصاصی رشته انسانی                        سید محمد علی مرتضوی: روز کنکور انسانی 1400 در سایت کانون چگونه گذشت؟
دروس اختصاصی

امیرحسین رضافر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی اختصاصی کنکور انسانی 1400

ریاضی
 محمد بحیرایی: تحلیل رویکردهای «ریاضی» کنکور انسانی 1400                                                                                          
ادبیات اختصاصی

حمید محدثی: تحلیل درس «ادبیات اختصاصی» کنکور انسانی 1400

اقتصاد

سارا شریفی: تحلیل رویکردهای اقتصاد انسانی 1400

زبان و ادبیات فارسی

حمید محدثی،فرهاد علی نژاد: رویکردهای ادبیات اختصاصی کنکور 1400

زبان عربی

سید محمدعلی مرتضوی: تحلیل رویکردهای عربی اختصاصی انسانی 1400

احمد برخان: تحلیل درس «عربی اختصاصی» کنکور انسانی 1400

عمار تاج بخش: تحلیل عربی اختصاصی انسانی 1400

تاریخ

میلاد هوشیار: تحلیل رویکردهای تاریخ انسانی 1400

جغرافیا

فاطمه سخایی: تحلیل رویکردهای جغرافیا انسانی 1400

علوم اجتماعی

محمدابراهیم مازنی: تحلیل رویکردهای علوم اجتماعی انسانی 1400

علیرضا حیدری: تحلیل درس «علوم اجتماعی» کنکور انسانی 1400

الهام رضایی: تحلیل درس علوم اجتماعی کنکور انسانی 1400

فلسفه و منطق

نیما جواهری: تحلیل رویکردهای «فلسفه و منطق» کنکور 1400

روان شناسی

مهسا عفتی: تحلیل رویکردهای روان شناسی انسانی 1400


کنکور 1400 رشته هنر

دروس عمومی رشته هنر
دروس عمومی

 امیرحسین رضا فر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی عمومی کنکور هنر 1400

حامد هوشیاران: چیدمان سوالات دروس عمومی کنکور هنر 1400

 سجاد محمدنژاد: سوالات چالشی دروس عمومی کنکور هنر 1400

ادبیات

الهام محمدی: رویکردهای درس فارسی در کنکور هنر 1400

 علیرضا احمدی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور هنر 1400              
عربی

سید محمدعلی مرتضوی: تحلیل رویکردهای «عربی» کنکور هنر 1400

محمدصادق خادم قائمی : تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

مهدی اسماعیلی: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

داود شالفروشان: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

حامد مقدس زاده: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

احمد برخان: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

محمدمهدی سربلند: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

محمدمهدی محمودی: تحلیل درس عربی کنکور هنر 1400

دینی

حامد هوشیاران : رویکرد‌های کنکور هنر 1400 در درس دین و زندگی

حسین ابراهیمی: تحلیل دین و زندگی کنکور هنر 1400

زبان انگلیسی

سپیده عرب: رویکردها و گرایش‌های زبان انگلیسی کنکور 1400 هنر

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 1400 - هنر

علی عاشوری : تحلیل زبان انگلیسی کنکور هنر 1400

سپیده عرب: 25 واژه از 42 واژه مهم و اثرگذار زبان انگلیسی کنکور هنر 1400


دروس تخصصی رشته هنر
دروس تخصصی

امیرحسین رضا فر: جمع‌بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه‌ی اختصاصی کنکور هنر 1400

سجاد محمد نژاد: سوالات چالشی دروس اختصاصی کنکور هنر 1400

درک عمومی هنر
 شهره جعفری: رویکرد درس درک عمومی هنر 1400                                                                                                                                 
درک عمومی ریاضی - فیزیک      

شهره جعفری: رویکرد درس درک عمومی ریاضی و فیزیک 1400

ترسیم فنی
 حمیدرضا مظاهری : رویکرد درس ترسیم فنی کنکور هنر 1400

هادی باقرسامانی: تحلیل تک به تک سوالات ترسیم فنی کنکور هنر1400

خلاقیت تصویری و تجسمی
سیما جعفر بگلو : رویکرد درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 1400
خلاقیت نمایشی
سعید پورمحرم : رویکرد درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر 1400
خلاقیت موسیقی
بابک کوهستانی : رویکرد درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر 1400
خواص مواد
امیرعلی کریمیان : رویکرد درس خواص مواد در کنکور هنر 1400
مطالب مرتبط