تحلیل درس فیزیک تجربی در کنکور 1400-حامد خسروی

رویکردهای درس فیزیک تجربی در کنکور 1400-حامد خسروی- قابل مشاهده در لینک بالا

تحلیل درس فیزیک تجربی در کنکور 1400-حامد خسروی

دوستان کنکوری عزیز سلام

حامد خسروی در فایل پیوست به تحلیل درس فیزیک تجربی کنکور 1400 پرداخته است.