کلید + سوالات و پاسخنامه و تحلیل کنکور سراسری 1400

کنکور انسانی 1400

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


سطح دشواری ادبيات


سطح دشواری عربي


سطح دشواری معارف


سطح دشواری زبان انگليسي


سطح دشواری رياضي


سطح دشواری اقتصاد


سطح دشواری ادبيات اختصاصي


سطح دشواری عربي اختصاصي


سطح دشواری تاريخ و جغرافيا


سطح دشواری علوم اجتماعي


سطح دشواری فلسفه‌ و منطق


سطح دشواری روان‌شناسي