تحلیل زیست‌شناسی کنکور تجربی 1400 ایمان شهابی نسب

ایمان شهابی‌نسب (از مدرسان درس زیست‌شناسی) در فایل پیوست به تحلیل سوالات درس زیست‌شناسی کنکور 1400 رشته‌ی تجربی پرداخته است.

تحلیل زیست‌شناسی کنکور تجربی 1400 ایمان شهابی نسب

دوستان کنکوری عزیز سلام

ایمان شهابی‌نسب (از مدرسان درس زیست‌شناسی) در فایل پیوست به تحلیل سوالات درس زیست‌شناسی کنکور 1400 رشته‌ی تجربی پرداخته است.